บริษัท บัดเจ็ทโลจิสติกส์ เซอร์วิเซส จำกัด

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท: บริษัท บัดเจ็ทโลจิสติกส์ เซอร์วิเซส จำกัด
ที่อยู่: 89/46 Moo 15 Enterprize Park, Bangna Trad Road, Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
อีเมลล์: monthida@budgetlogistics-th.com
ผู้ติดต่อ:

Ms. Monthida
monthida@budgetlogistics-th.com

Customer Services
cs@budgetlogistics-th.com

เว็บไซต์: http://www.budgetlogistics-th.com
โทร: Tel: +66 2 739 9760-62 #14
Fax: +66 2 739 9763
M: 66 88 757 3839
ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เด่น
ให้บริการขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ หรือ สั่งซื้อ จากภายในประเทศ รวมถึง การย้าย สายการผลิต จากโรงงานหนึ่ง ไปยัง อีกโรงงานหนึ่ง บริษัทต่างๆ ที่ Budgetเคยให้บริการ -Taveephol product -Thai Taga -King powerduty free -Thai Taiyo
We provide cost effective air freight services with the best results. It also provides full-service process from delivery to the airport, customs procedures, load, etc. Until the track for delivery at the destination to ensure that every product that comes to your customers smoothly in your hand.
We provide a full range of marine transportation. Working closely with a handful of service providers to increase the level of quality service. It also provides logistics solutions to its. And the best. That will help your business grow and stay competitive in today's competitive market.
We provide all types of packaging and other products.