Charpa Techcenter Co., Ltd.

Texture analyzer / เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส

 • ชื่อผลิตภัณฑ์
  Texture analyzer / เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส
 • หมวดหมู่
  Texture analyzer
 • รุ่น
  -
 • ยี่ห้อ
  -

เครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ยา สามารถวัดคุณสมบัติทางด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ความนุ่มเหนียว ความยืดหยุ่น ความแข็ง ความกระด้าง ความเปราะกรอบเป็นต้น

โดยทำงานร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ค่าเนื้อสัมผัส พร้อมคำแนะนำวิธีการวัดและวิเคราะห์เนื้อสัมผัสใน ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ

ใน web site ของผู้ผลิตมีวิธีการทดสอบตัวอย่างหลายหลากชนิดให้ศึกษา พร้อมกับผลงานวิจัยที่ใช้เครื่อง Texture Analyzer มากมาย ผู้ผลิต: Stable Micro Systems


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม