Charpa Techcenter Co., Ltd.

Rapid visco analyzer / เครื่องวัดความหนืด

 • ชื่อผลิตภัณฑ์
  Rapid visco analyzer / เครื่องวัดความหนืด
 • หมวดหมู่
  Rheometer, Viscometer
 • รุ่น
  -
 • ยี่ห้อ
  -

เครื่องวัดความหนืดของแป้งและผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลักษณะแบบแป้งเปียก (paste) สามารถกำหนดควบคุมอุณหภูมิในการวัดให้คงที่ เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนอัตราการหมุนของใบพัดในขณะทดสอบ เพื่อทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ต่อการหมุนปั่น โดยแสดงหน่วยวัดความหนืดเป็น RVU และ cPs ซึ่งสามารถนาไปอ้างอิงตามระบบ ISOได้ ใน web site ของผู้ผลิตมีผลงานวิจัยที่ทำบนเครื่อง RVA นี้ให้ศึกษาหลายร้อยงานวิจัย

ผู้ผลิต: Newport Scientific


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม