Charpa Techcenter Co., Ltd.

Water activity meter / เครื่องมือวัดค่า Water activity

 • ชื่อผลิตภัณฑ์
  Water activity meter / เครื่องมือวัดค่า Water activity
 • หมวดหมู่
  Moisture analyzer
 • รุ่น
  -
 • ยี่ห้อ
  -

เครื่องมือวัดค่า Water Activity (Aw ) สามารถวัดค่าAwซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออายุ การเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร (โดยใช้เทคนิคการวัดแบบ Dew Point Technique ซึ่งได้รับการรับรองจากAOAC) ทราบผลภายในเวลาเพียง 5นาที ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียดจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว

ผู้ผลิต: Decagon Devices


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม