บริษัท โคโค่ อีซี่ จำกัด

Easy Open Aromatic Coconut
ผลการค้นหา 1 - 1 จาก 1 รายการ
บริษัท โคโค่ อีซี่ จำกัด - ปทุมธานี - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกได้รับ BOI กำลังขยายงาน ต้องการทีมงานเพื่อดูแลโรงงานแห่งใหม่ ที่พร้อมสร้างทีมงานและเติบโตไปกับบริษัท