Food Machinery Co.,Ltd.

Steamer / หม้อนึ่งแบบทรงสี่เหลี่ยม

 • ชื่อผลิตภัณฑ์
  Steamer / หม้อนึ่งแบบทรงสี่เหลี่ยม
 • หมวดหมู่
  Steamer
 • รุ่น
  -
 • ยี่ห้อ
  FM

1. หม้อนึ่งของ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ใช้เพื่อนึ่งอาหารชนิดต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้ไอน้ำร้อนและมีระบบลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์โดยใช้น้ำ (optional) การนึ่งมีประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกต่อขั้นตอนการทำงานความสะอาดผลิตภัณฑ์ การลอกหนัง หรือขั้นตอนในกระบวนการผลิต ขั้นต่อไป

2. บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด รับออกแบบและผลิตตู้นึ่งหลายขนาด โดยมีความจุตั้งแต่ 2- 10 ตะกร้าตัวหม้อสามารถผลิตได้ทั้ง ทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยม พร้อมติดตั้งประตูฝาตู้ทั้งแบบฝาหมุนล๊อคสำหรับตู้ทรงกลมและบานพับเปิด - ปิด สำหรับตู้สี่เหลี่ยม มีเครื่องจับสัญญาณ (sensor) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิด ฝาหม้อซึ่งหากฝาหม้อปิดไม่สนิทเครื่องจะไม่สามารถเข้าสู้กระบวนการทำงานต่อไปได้

3. บริษัทฯ ได้ออกแบบระบบควบคุมหม้อนึ่งทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ เพื่อสนองความต้องการด้านกระบวนการผลิตอาหารแลความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิและเวลาในการนึ่งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบตามต้องการ

4. ตัวหม้อ ระบบท่อภายใน และอุปกรณ์เสริมทำด้วยสแตนเลสอย่างดี เป็นไปตามมาตรฐานGMP & HACCP พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีความทนทาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม