บริษัท เอส. เจ. เค. การบัญชี จำกัด

Registered business / จดทะเบียนธุรกิจ

 • ชื่อผลิตภัณฑ์
  Registered business / จดทะเบียนธุรกิจ
 • หมวดหมู่
  Food factory accessory
 • รุ่น
  -
 • ยี่ห้อ
  -

จดทะเบียนธุรกิจ

- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน
- เพิ่มกรรมการเข้า ถอนกรรมการออก
- เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ลายมือชื่อกรรมการ
- เพิ่มทุน ลดทุน
- เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
- เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- ย้ายที่ตั้งสำนักงาน
- เพิ่ม ลด สาขาของบริษัทฯ
- เลิกและชำระบัญชี บริษัทฯ

 

Registered business.

- Incorporation and Partnership.
- Added director. Removal of director.
- Changed the name of the signature name.
- Add to reduce of capital.
- changes in shareholders.
- Changes in the Company's objective.
- Relocation of the office.
- Add and reduce the branch of the company.
- Dissolution and liquidation of the Company.


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม