Food Cookbook

ค้นหา 99 ตำรับอาหาร

งา

งา (sesame) เป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงศ์ (Family) Pedaliaceae มีชือวิทยาศาสตร์ว่า Sesamum indicum L. เป็นพืชน้ำมัน (oil crop) ส่วนที่นำมาใช้เป็นอาหารคือ เมล็ดงานำไปใช้สกัดเป็นน้ำมันงา (sesame oil) และนำไปใช้ปรุงอาหาร และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น

sesame

ลักษณะทั่วไป

เมล็ดงา อยู่ในฝักซึ่งพัฒนามาจากดอกที่ได้รับการผสมเกสร และฝักแก่ภายใน25 -35 วัน ฝักงามีลักษณะ กลม ปลายแหลมยาว 5-7 เซนติเมตร กว้าง

1-2 เซนติเมตร ฝักแบ่งออกเป็น 2 หรือ4 พู แต่ละพูมี 1-2 กลีก เมื่อฝักแก่จัดและแห้ง ฝักจะแตกอ้าออกตรงรอยต่อของพู เมล็ดติดอยู่กับผนังด้านในของเปลือกฝัก เมล็ดงามีขนาดเล็ก ค่อนข้างกลม รูปไข่ น้ำหนักต่อ1,000 เมล็ดประมาณ 2-4 กรัม เปลือกหุ้มเมล็ดมีทั้งสีขาวสีเหลือง สีน้ำตาล สีเทา หรือสีดำ

แหล่งปลูก

งาเจริญเติบโตได้ดีในเขตที่มีอากาศร้อนและค่อนข้างแห้งแล้ง พันธุ์งาที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำ คือ พันธุ์ร้อยเอ็ด 1 และพันธุ์มหาสารคาม 60 งาปลูกมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

ฝักงาแก่ไม่พร้อมกัน ฝักที่แก่ก่อนจะแตกอ้าออกทำให้เมล็ดร่วงหล่นเสียหาย ดังนั้น การเก็บเกี่ยวจึงต้องพิจารณาช่วงที่มีจำนวนฝักที่แก่มากที่สุด ถ้าเก็บเกี่ยวเร็วเกินไป ฝักที่ยังไม่แก่จะมีเมล็ดไม่สมบูรณ์ ทำให้ได้ผลผลิตน้อยและมีคุณภาพต่ำแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปฝักจะแตกออกทำให้เมล็ดร่วงเสียหาย โดยทั่วไปงามีอายุ85-120 วัน การเก็บเกี่ยวทำได้โดยตัดต้นงามากองสุมไว้ ตากแดด (sun drying) หรือทำแห้ง (dehydration) เพื่อลดความชื้นของเมล็ดให้แห้งสนิท แล้วจึงเก็บรักษาไว้เพื่อรอจำหน่าย

การใช้ประโยชน์

เมล็ดงา นำไปสกัดเป็นน้ำมันงา (sesame oil) และนำไปใช้ปรุงอาหาร และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ

ส่วนประกอบของเมล็ดงา

ส่วนประกอบหลักของเม็ลด งาคือ น้ำมันมีอยู่ประมาณร้อยละ 45-57 มีโปรตีนประมาณร้อยละ 16-33 และคาร์โบไฮเดรต ประมาณร้อยละ 18-20 น้ำมันจากเมล็ดงาเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพดี คือ ประกอบด้วยกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid) ได้แก่ กรดโอเลอิก (oleic acid) และกรดลิโนเลอิก (linoleic acid) ซึ่งกรดลิโนเลอิกเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย (essential fatty acid) นอกจากนั้นยังมี แร่ธาตุ เช่น แมกนีเซียม ทองแดง สังกะสี ลิกแนน เหล็ก ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และมีวิตามินต่างๆ โดยเฉพาะวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน คือวิตามินอี (vitamin E)

เมล็ดงา ยังมีสารสำคัญ 2 ชนิด คือ เซซามิน (Sesamin) อาจพบในพืชอื่นด้วย และ เซซาโมลิน (Sesamolin) ซึ่งมีในงาเท่านั้น มีคุณสมบัติเป็นสารต้านการเกิดออกซิเดชัน (antioxidant) ป้องกันการเกิดออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation) ได้ดี ทำให้น้ำมันงาสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและไม่มีกลิ่นหืน นอกจากนี้ในเมล็ดงายังมีออกซาเลตสูงด้วย

คุณค่าทางโภชนาการของส่วนที่บริโภคได้ของเมล็ดงาแห้ง 100 กรัม

(Seeds, sesame seeds, whole, driedNDB No:12023)

Nutrient Units Value per100 grams Numberof DataPoints Std.Error
Proximates
Water (moisture content) g 4.69 65 0.180
Energy kcal 573 0 0.000
Energy kJ 2397 0 0.000
Protein g 17.73 61 0.256
Total lipid g 49.67 58 0.501
Ash g 4.45 59 0.152
Carbohydrate, by difference g 23.45 0 0.000
Fiber, total dietary g 11.8 0 0.000
Sugars, total g 0.30 3 0.006
Minerals
Calcium, Ca mg 975 21 102.528
Iron, Fe mg 14.55 16 1.587
Magnesium, Mg mg 351 3 23.961
Phosphorus, P mg 629 20 23.830
Potassium, K mg 468 4 34.612
Sodium, Na mg 11 3 6.384
Zinc, Zn mg 7.75 4 0.536
Copper, Cu mg 4.082 4 1.277
Manganese, Mn mg 2.460 3 0.723
Selenium, Se mcg 34.4 16 6.162
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 4 0.000
Thiamin mg 0.791 8 0.084
Riboflavin mg 0.247 10 0.034
Niacin mg 4.515 10 0.227
Pantothenic acid mg 0.050 1 0.000
Vitamin B-6 mg 0.790 1 0.000
Folate, total mcg 97 0 0.000
Folic acid mcg 0 0 0.000
Folate, food mcg 97 0 0.000
Folate, DFE mcg_DFE 97 0 0.000
Choline, total mg 25.6 0 0.000
Vitamin B-12 mcg 0.00 0 0.000
Vitamin B-12, added mcg 0.00 0 0.000
Carotene, beta mcg 5 0 0.000
Carotene, alpha mcg 0 0 0.000
Cryptoxanthin, beta mcg 0 0 0.000
Vitamin A, IU IU 9 8 6.094
Lycopene mcg 0 0 0.000
Lutein + zeaxanthin mcg 0 0 0.000
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.25 0 0.000
Vitamin E, added mg 0.00 0 0.000
Vitamin D (D2 + D3) mcg 0.0 0 0.000
Vitamin D IU 0 0 0.000
Vitamin K (phylloquinone) mcg 0.0 0 0.000
Lipids
Fatty acids, total saturated g 6.957 0 0.000
14:0 g 0.124 1 0.000
16:0 g 4.441 761 0.000
18:0 g 2.090 761 0.000
Fatty acids, total monounsaturated fatty acid g 18.759 0 0.000
16:1 undifferentiated g 0.149 17 0.000
18:1 undifferentiated g 18.521 761 0.000
20:1 g 0.070 9 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 0 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated fatty acid g 21.773 0 0.000
18:2 (linoleic acid) undifferentiated g 21.375 761 0.000
18:3 undifferentiated g 0.376 25 0.000
18:4 g 0.000 0 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 0 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 0 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 0 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 0 0.000
Cholesterol mg 0 0 0.000
Phytosterols mg 714 0 0.000
Amino acids
Tryptophan g 0.388 13 0.000
Threonine g 0.736 19 0.000
Isoleucine g 0.763 19 0.000
Leucine g 1.358 19 0.000
Lysine g 0.569 19 0.000
Methionine g 0.586 19 0.000
Cystine g 0.358 10 0.000
Phenylalanine g 0.940 19 0.000
Tyrosine g 0.743 14 0.000
Valine g 0.990 19 0.000
Arginine g 2.630 18 0.000
Histidine g 0.522 18 0.000
Alanine g 0.927 13 0.000
Aspartic acid g 1.646 13 0.000
Glutamic acid g 3.955 13 0.000
Glycine g 1.215 13 0.000
Proline g 0.810 13 0.000
Serine g 0.967 13 0.000
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23 (2010)

Reference

http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

http://www.rspg.or.th/plants_data/use/oil-2.htm


ซุปหน่อไม้

23 มกราคม พ.ศ. 2556
ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ทำจากผัก นำมาต้มหรือเผาไฟ แล้วทำซุปโดยใส่เครื่องปรุง ได้แก่ งา ข้าวคั่ว ผักที่มีกลิ่นหอม เช่น ใบสะระแหน่ รับประทานกับผัก สำหรับซุปหน่อไม้ ใช้หน่อไม้สดไผ่รวก นำไปเผาไฟแล้วขูดเป็นเส้น ๆ หรือใช้หน่อไม้ดองที่ไสเป็นเส้นยาว ๆ ต้มกับน้ำใบย่านางพอสุก (สังเกตจากน้ำใบย่านางเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีคล้ำ) ตักหน่อไม้ใส่ครก เติมพริกป่น ข้าวคั่ว งาขาว น้ำปลา น้ำปลาร้าต้ม น้ำมะนาว ต้นหอมซอย หอมแดงซอย ผักชีฝรั่งซอย ตำเบา ๆ เวลารับประทานโรยด้วยใบสะระแหน่

ขนมถั่วแปบ

23 มกราคม พ.ศ. 2556
ขนมถั่วแปบ เป็นขนมไทยพื้นบ้านที่หารับประทานได้ง่าย ทำจากแป้งข้าวเหนียว มีไส้ทำจากถั่วเขียวเลาะเปลือกต้มสุก คลุกกับมะพร้าวทึนทึกขูดฝอย เวลารับประทานโรยด้วยน้ำตาลทรายและงาคั่ว

สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Heinrich Frey Maschinenbau Gmbh, Germany: manufacturer of vacuum stuffers and machinery for convenient food Kronen GmbH, Germany: manufacturer of machinery for vegetable and fruits from washing to packing Nock Fleischerei Maschinenbau GmbH, Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers K + G Wetter GmbH, Germany: manufacturer of grinders and bowl cutters Ness & Co. GmbH, Germany: manufacturer of smoke chambers, both stand alone and continuous units Dorit DFT GmbH, Germany: manufacturer of tumblers and injectors Maschinenfabrik Leonhardt GmbH, Germany: manufacturer of dosing and filling equipment