Food Cookbook

ค้นหา 99 ตำรับอาหาร

ถั่วฝักยาว

น.ส.สุนิตรา ภูครองหิน

ถั่วฝักยาว (asparagus bean, yard long bean) เป็นผัก (vegetable) ตระกูลถั่ว Fabaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Vigna unguiculata var. sesquipedalis

1การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาวหลังการเก็บเกี่ยว จะถูกบรรจุใส่ภาชนะ แล้วลำเลียงไปยังแหล่งคัดบรรจุ การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวทุกขั้นตอน ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผล หรือกระทบกระแทกชอกช้ำ

  • การคัดเลือก (sorting) เพื่อคัดเอาฝักเสียและผิดปกติ ไม่ได้ขนาด มีตำหนิ ออกให้หมด เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรียและรา จากฝักที่เสียไปยังผลปกติ ซึ่งจุลินทรีย์จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นหากเกิดแผลเปิด หรือรอยช้ำบนผิวถั่วฝักยาว
  • การล้างทำความสะอาด
  • การลดอุณหภูมิเบื้องต้น (pre-cooling)
  • ตรวจสอบคุณภาพ
  • เก็บรักษาในห้องเย็น (cold storage) อุณหภูมิ 0-2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์95-100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อรอการขนส่ง ถั่วฝักยาวมีอายุการเก็บรักษา 2-3 สัปดาห์

top

2 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในถั่วฝักยาว

ที่มา http://www.acfs.go.th/standard/download/residue_limits.pdf

มาตรฐานปริมาณสารพิษทางการเกษตรตกค้าง (pesticide residue) สูงสุดในถั่วฝักยาว

วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticides)

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด

(Maximum Residue Limits: MRLs)

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) */

0.1

คาร์โบฟูราน (carbofuran)

0.1

ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)

0.05

เดลทาเมทริน (deltamethrin)

0.2

ไดเมโทเอต (dimethoate)

1

เฟนวาเลอเรต (fenvalerate)

1

โฟซาโลน (phosalone)

1

เมโทมิล (methomyl)

1

อะบาเมคทิน (abamectin)

0.01

*/ สารพิษตกค้างจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรคาร์โบซัลแฟน มีชนิดของสารพิษตกค้างที่ตรวจวิเคราะห์ในรูปของคาร์โบซัลแฟน

top

3 การใช้ประโยชน์และการแปรรูปถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาวใช้บริโภคเป็นผักสด หรือแปรรูปเบื้องต้นเป็นผักพร้อมรับประทาน โดยใช้รับประทานสด หรือลวก (blancing) เป็นเครื่องเคียง น้ำพริก ลาบ น้ำตก แกง

ถั่วฝักยาวยังนำไปแปรรูปเป็นผักแช่แข็ง (freezing)

top

4 คุณค่าทางโภชนาการของถั่วฝักยาว

คุณค่าทางโภชนาการของถั่วฝักยาวดิบ (yard long bean, raw) ถั่วฝักยาวสด ให้พลังาน 47 แคลอรี (calorie) ต่อ 100 กรัม มีน้ำเป็นส่วนประกอบ 88 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรต 8.35 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 2.8 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียมฟอสฟอรัส โพแทสเซียม มีวิตามินซี (vitamin C) สูง

Refuse: 5% (Ends) Scientific Name: Vigna unguiculata NDB No:11199 (Nutrient values and weights are for edible portion) ที่มา USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23 (2010)

NutrientUnitsValue per100 gramsNumberof DataPointsStd.Error
Proximates
Moisture content g 87.85 3 0.606
Energy kcal 47 0 0.000
Energy kJ 197 0 0.000
Protein g 2.80 1 0.000
Total lipid (fat) g 0.40 1 0.000
Ash g 0.60 0 0.000
Carbohydrate, by difference g 8.35 0 0.000
Minerals
Calcium, Ca mg 50 1 0.000
Iron, Fe mg 0.47 2 0.000
Magnesium, Mg mg 44 2 0.000
Phosphorus, P mg 59 1 0.000
Potassium, K mg 240 2 0.000
Sodium, Na mg 4 2 0.000
Zinc, Zn mg 0.37 0 0.000
Copper, Cu mg 0.048 0 0.000
Manganese, Mn mg 0.205 0 0.000
Selenium, Se mcg 1.5 0 0.000
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 18.8 2 0.000
Thiamin mg 0.107 2 0.000
Riboflavin mg 0.110 2 0.000
Niacin mg 0.410 2 0.000
Pantothenic acid mg 0.055 0 0.000
Vitamin B-6 mg 0.024 0 0.000
Folate, total mcg 62 0 0.000
Folic acid mcg 0 0 0.000
Folate, food mcg 62 0 0.000
Folate, DFE mcg_DFE 62 0 0.000
Vitamin B-12 mcg 0.00 0 0.000
Vitamin A, RAE mcg_RAE 43 2 0.000
Retinol mcg 0 0 0.000
Vitamin A, IU IU 865 2 0.000
Vitamin D (D2 + D3) mcg 0.0 0 0.000
Vitamin D IU 0 0 0.000
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.105 0 0.000
14:0 g 0.001 0 0.000
16:0 g 0.084 0 0.000
18:0 g 0.013 0 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.036 0 0.000
16:1 undifferentiated g 0.001 0 0.000
18:1 undifferentiated g 0.021 0 0.000
22:1 undifferentiated g 0.013 0 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.169 0 0.000
18:2 undifferentiated g 0.096 0 0.000
18:3 undifferentiated g 0.070 0 0.000
Cholesterol mg 0 0 0.000
Amino acids
Tryptophan g 0.032 0 0.000
Threonine g 0.104 0 0.000
Isoleucine g 0.150 0 0.000
Leucine g 0.200 0 0.000
Lysine g 0.184 0 0.000
Methionine g 0.040 0 0.000
Cystine g 0.042 0 0.000
Phenylalanine g 0.154 0 0.000
Tyrosine g 0.115 0 0.000
Valine g 0.162 0 0.000
Arginine g 0.196 0 0.000
Histidine g 0.090 0 0.000

top

5 Reference


แกงแค

23 มกราคม พ.ศ. 2556
ในสมัยก่อน คนโบราณมักปรุงแกงแคด้วยผักและเนื้อสัตว์หลาย ๆ ชนิดรวมกัน แต่ปัจจุบันใช้เนื้อสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนผักที่มักเลือกใช้ ได้แก่ ชะอม หน่อไม้ ใบชะพลู

แกงโฮะ

23 มกราคม พ.ศ. 2556
แกงโฮะ เป็นอาหารที่ปรุงจากผักหลายชนิด มีลักษณะแห้งคล้ายผัดใส่วุ้นเส้น

ส้มตำไทย

23 มกราคม พ.ศ. 2556
เป็นอาหารว่างของชาวภาคกลาง ที่มีพื้นเพมาจากภาคอีสาน รสชาติของส้มตำไทย จะไม่ออกรสเค็มเหมือนส้มตำปูปลาร้า แต่จะออกรสหวาน เปรี้ยว เค็ม 3 รส

นึ่งปลาช่อน

23 มกราคม พ.ศ. 2556
นึ่งปลาช่อน ต่างกับนึ่งไก่ ตรงที่ใช้ใบแมงลักรองก้นรังถึง แล้ววางปลาที่หมักไว้ จากนั้นนำไปนึ่งให้สุก เพื่อดับกลิ่นคาว จากนั้นใส่ผัก นึ่งต่อ รับประทานกับน้ำจิ้ม

ข้าวยำ

23 มกราคม พ.ศ. 2556
ข้าวยำ เป็นอาหารจานเดียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน และเกลือแร่ ข้าวยำประกอบด้วยข้าวสวยเป็นหลัก คลุกเคล้ากับผักนานาชนิด ผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยว เช่น มะม่วงดิบสับ ส้มโอ กุ้งแห้งป่น มะพร้าวคั่ว พริกขี้หนูแห้งป่น ราดด้วยน้ำบูดูชนิดหวาน

ข้าวยำคลุก

23 มกราคม พ.ศ. 2556
ข้าวยำคลุก เป็นอาหารจานเดียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วยข้าวสวยเป็นหลัก คลุกเคล้ากับเครื่องแกงโขลกละเอียด ใส่กุ้งแห้งป่นหรือปลาย่าง และผักหั่นฝอย

แกงไตปลา

23 มกราคม พ.ศ. 2556
ป็นแกงที่มีลักษณะน้ำข้น สีน้ำตาลเข้ม มีส่วนผสมหลักของไตปลาและน้ำพริกแกงคั่ว นิยมใช้ไตปลาช่อน ไตปลาทู ใส่ผักหลายชนิดเป็นส่วนประกอบ ปรุงรสด้วยส้มแขก รับประทานคู่กับข้าวสวย หรืออาจใช้รับประทานกับขนมจีน มีรสเผ็ดเค็มและเปรี้ยวเล็กน้อย

แกงส้มผักรวม

23 มกราคม พ.ศ. 2556
แกงส้ม สามารถใช้ผักได้หลายชนิด มีชื่อเรียกตามชนิดของผักที่ใช้ แกงส้มผักกระเฉด แกงส้มผักบุ้ง แกงส้มถั่วฝักยาว เป็นต้น ถ้าใส่ผักหลายชนิดจึงใช้ชื่อเรียกรวมกันว่า แกงส้มผักรวม แกงส้มเป็นแกงเผ็ดชนิดหนึ่ง ใส่ผักเป็นหลัก เนื้อสัตว์ที่ใช้อาจเป็นกุ้ง ปลาชนิดต่าง ๆ มีรสเผ็ดนำ เปรี้ยว เค็มตาม

ผัดพริกขิงหมูถั่วฝักยาว

23 มกราคม พ.ศ. 2556
มีส่วนประกอบของถั่วฝักยาว เนื้อหมู และน้ำพริกแกงคั่ว ผัดให้มีน้ำขลุกขลิก ปรุงรสเผ็ด เค็ม หวาน มีน้ำมันสีแดง เวลาฝัดไม่ควรให้ผักสุกเกินไปจะไม่น่ารับประทาน

สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Heinrich Frey Maschinenbau Gmbh, Germany: manufacturer of vacuum stuffers and machinery for convenient food Kronen GmbH, Germany: manufacturer of machinery for vegetable and fruits from washing to packing Nock Fleischerei Maschinenbau GmbH, Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers K + G Wetter GmbH, Germany: manufacturer of grinders and bowl cutters Ness & Co. GmbH, Germany: manufacturer of smoke chambers, both stand alone and continuous units Dorit DFT GmbH, Germany: manufacturer of tumblers and injectors Maschinenfabrik Leonhardt GmbH, Germany: manufacturer of dosing and filling equipment
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.