News and Articles

GMP ผู้ผลิตอาหารใดต้องปฏิบัติตาม

GMP ผู้ผลิตอาหารใดต้องปฏิบัติตาม


หมวดหมู่: มาตรฐานอาหาร [คุณภาพและ มาตรฐานอาหาร]
วันที่: 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

อาหารดังต่อไปนี้ เป็นอาหารที่กำหนดให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543

 • อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก
 • อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 • นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 • น้ำแข็ง
 • น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • นมโค
 • นมเปรี้ยว
 • ไอศกรีม
 • นมปรุงแต่ง
 • ผลิตภัณฑ์ของนม
 • วัตถุเจือปนอาหาร
 • สีผสมอาหาร
 • วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร
 • โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต
 • อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
 • ชา
 • กาแฟ
 • น้ำปลา
 • น้ำแร่ธรรมชาติ
 • น้ำส้มสายชู
 • น้ำมันและไขมัน
 • น้ำมันถั่วลิสง
 • ครีม
 • น้ำมันเนย
 • เนย
 • เนยแข็ง
 • กี
 • เนยเทียมอาหารกึ่งสำเร็จรูป
 • ซอสบางชนิด
 • น้ำมันปาล์ม
 • น้ำมันมะพร้าว
 • เครื่องดื่มเกลือแร่
 • น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นที่มีสถานที่ผลิตที่ไม่เข้าลักษณะเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน)
 • ช็อกโกแลต
 • แยม เยลลี มาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
 • ไข่เยี่ยวม้า
 • รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
 • ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
 • น้ำผึ้ง (ยกเว้นที่มีสถานที่ผลิตที่ไม่เข้าลักษณะเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน)
 • ข้าวเติมวิตามิน
 • แป้งข้าวกล้อง
 • น้ำเกลือปรุงอาหาร
 • ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • ขนมปัง
 • หมากฝรั่ง