Food Seminar

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และ กล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และ กล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย

 • วันที่จัด: 9 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2555

 • Event name:          Horti ASIA 2012: International Tradeshow for Horticultural and

                                   Floricultural Production and Processing Technology

  Fair Dates:             9 - 11 May 2012 (Wednesday - Friday)

  Venue:                    Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

  Opening Hours:    10.00 -18.00 hrs.

  Booth Admission: Raw Space: EUR 198/m2 (minimum required: 24 m2)
                                    Standard Booth*: EUR 225/m2 (minimum required: 12 m2)

                                    * Standard booth includes partition wall 2.5 meters in heigh, in-booth carper, fascia name

                                    a reception table, 2 chairs, in-booth lighting, a 5-amp power socket * 

  Exhibition Space:  2,000 m2 (Net)/5,240 m2 (Gross)

  Objective:

  • To support the current fast growing horticulture and floriculture industries in this region
  • To provoke buyers and sellers creating awareness of the growing industry and provide horticultural information
  • To be a platform of sharing new innovations and trading necessary technologies in order to improve horticultural industry

  Organized by:

  • VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd

  Supported by 11 Government Sectors and Associations:

  • Ministry of Agriculture and Cooperatives
  • Department of Export Promotion (DEP)
  • Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)
  • Tourism Authority of Thailand
  • Horticultural Science Society of Thailand
  • Thai Fruit & Vegetable Producer Association
  • Thai Orchid Exporters Association
  • Thai Ornamental Plant Society
  • Thai Seed Trade Association (THASTA)
  • Thai Airways International Public Company Limited
  •  AVRDC The World Vegetable Center

  EXHIBITOR PROFILES:

  • Breeding, Seeds, and Seed Improvement
  • Planting and Cultivation Technology (covered and opened fields)
  • Storage, Transport, Cooling, Packaging, Processing, Weighting, Labeling, Monitoring Technologies
  • Greenhouse, Greenhouse Equipment and Technologies
  • Terminals, Ports, Warehousing Facilities
  • Auctions, Wholesale Markets, and other similar services
  • Growers, Producers, Traders
  • Secondary Range of Products and Shop Fitting

  TARGET TRADE VISITORS:

  - Propagators

  - Professors

  - Growers

  - Researchers

  - Producers

  - Consultants

  - Processors

  - Associations

  - Importers

  - Institutions

  - Exporters

  - Press and Media

  - Wholesalers

  - Transports

  - Distributors

  - Logistics

  - Retailers

  - Food Industry

  Horti ASIA Point of Contact:

  Mr. Jimmy Tangjaitrong - Sales Manager

  VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd.

  Horti ASIA Secretariat Office in Bangkok

  The Queen Sirikit National Convention Center

  60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand

  Tel: +66 (0) 2 203-4261-4 Fax: +66 (0) 2 203-4250

  E-mail: chootham.tan@Qsncc.com

  URL: www.hortiasia.net

  ************************************************************************************

  Download Application / Contract for Exhibition: in Content

  ************************************************************************************

  ชื่องาน:                   งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และ

                                  กล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย

  วันแสดงงาน:          9 - 11 พฤษภาคม 2555 (วันเจรจาธุรกิจเท่านั้น)

  สถานที่จัดงาน:       ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

  เวลางาน:                10.00 -18.00 น.

  ราคาค่าพื้นที่:         8,300 บาท/ตารางเมตร สำหรับพื้นที่เปล่า 
                                9,400 บาท/ตารางเมตร สำหรับคูหามาตรฐาน

  พื้นที่จัดแสดงงาน: 2,000 ตารางเมตร (5,240 ตารางเมตรสำหรับพื้นที่โดยรวม)

  วัตถุประสงค์:

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมพืชสวนที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งภายในประเทศไทย ในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน และในระดับภูมิภาคเอเชีย
  • เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านพืชสวนและธุรกิจไม้
   ดอกไม้ประดับแห่งภูมิภาคเอเชีย
  • มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกอย่างแท้จริงและโดนสมบูรณ์

  ผู้จัดงาน:

  • บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (VNUE AP)

  สนับสนุนโดย:

  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • กรมส่งเสริมการส่งออก
  • สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
  • สมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย
  • สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย
  • สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
  • สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  • การบินไทย จำกัด(มหาชน)
  • AVRDC TheWorld Vegetable Center

  ประเภทผู้แสดงงานกลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการผสมและขยายพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ และการพัฒนาเมล็ดพันธุ์
  • ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูก (ทั้งระบบเปิดปละระบบปิด)
  • ผู้ปลูก ชาวไร่ชาวสวน
  • ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการเก็บรักษา ขนส่ง แช่เย็น บรรจุภัณฑ์ การแปรรูป การชั่ง การติดฉลาก และการตรวจสอบย้อนกลับ
  • ผู้ให้บริการด้านสถานีขนส่ง ท่าเรือ คลังสินค้า
  • ผู้ให้บริการด้านการประมูล ตลาดขายส่ง
  • ผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย
  • ผู้ให้บริการด้านสินค้าและร้านค้าอุปกรณ์

  ประเภทผู้เข้าชมงานกลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้เพาะพันธุ์ ผู้ขยายพันธ์
  • ผู้ปลูก ชาวไร่ ชาวสวน
  • ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
  • ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์
  • ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก
  • ผู้ให้บริการด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
  • ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเพาะลี้ยงพืชสวน

  ติดต่อ/ข้อมูลเพิ่มเติม:

  คุณชูธรรม ตั้งใจตรง - ผู้จัดการฝ่ายขาย

  บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (VNUE AP)

  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
  60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์: 66 2 203-4261-4 โทรสาร: 66 2 203-4250
  เว็บไซต์: www.hortiasia.net
  อีเมล์: chootham.tan@Qsncc.com


 • ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติ่ม: ดาวน์โหลด
 • สถานที่จัด

  Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

 • เว็บไซต์: http://www.hortiasia.net

สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

 • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
 • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.
 • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry