Food Seminar

การใช้วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร (รุ่นที่ 1/2556)

การใช้วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร (รุ่นที่ 1/2556)

 • วันที่จัด: 29 มกราคม 2556 - 31 มกราคม 2556

 • หลักการและเหตุผล
  วัตถุเจือปนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การช่วยให้อาหารมีคุณภาพใกล้เคียงกับวัตถุดิบ หรือช่วยในการปรับปรุงคุณภาพในด้านสี กลิ่น รส ลักษณะเนื้อสัมผัสและลักษณะปรากฏดังนั้นการเลือกใช้วัตถุเจือปนชนิดใดและในปริมาณเท่าใดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ รวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยมาตรฐานและข้อกำหนดของการใช้วัตถุเจือปนในอุตสาหกรรมอาหารจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ สถาบันอาหารเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดเป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมอาหารได้นำความรู้เกี่ยวกับวัตถุเจือปนไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ของตนให้เหมาะสมทั้งด้านชนิดและปริมาณ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและตรงตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนดขึ้น

  วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารได้ทราบถึงชนิดของวัตถุเจือปนต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของตนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและตรงตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนดขึ้น

  วิทยากร
  1. รศ.สายสนม ประดิษฐ์ดวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. รศ.ดร.อรุณศรี ลีจิระจำเนียร มหาวิทยาลัยศิลปากร
  3. ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  4. คุณนงลักษณ์ สิทธิเจริญชัย ที่ปรึกษาอิสระด้านกฎหมายอาหาร
  5. คุณสุภาภรณ์ สุวรรณศิริ บจก. อดินพ
  6. คุณสุรเดช เอกปัญญาสกุล บจก. นิวทรีชั่น เอสซี
  ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) สมาชิก สถอ. 5,300 บาท / บุคคลทั่วไป 5,600 บาท (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
  สนใจติดต่อ
  คุณชุติมา นพอาจ
  ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมอุตสาหกรรมอาหาร
  โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2209
  แฟกซ์ 0-2886-8104
  E-mail : training@nfi.or.th
  Facebook : www.facebook.com/NFI.training

  แบบฟอร์มใบสมัคร : สมัครออนไลน์


 • สถานที่จัด

  ณ ห้องออร์คิด ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


 • เว็บไซต์: http://www.nfi.or.th/th/activity-detail.php?tid=215

สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

 • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
 • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Heinrich Frey Maschinenbau Gmbh, Germany: manufacturer of vacuum stuffers and machinery for convenient food Kronen GmbH, Germany: manufacturer of machinery for vegetable and fruits from washing to packing Nock Fleischerei Maschinenbau GmbH, Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers K + G Wetter GmbH, Germany: manufacturer of grinders and bowl cutters Ness & Co. GmbH, Germany: manufacturer of smoke chambers, both stand alone and continuous units Dorit DFT GmbH, Germany: manufacturer of tumblers and injectors Maschinenfabrik Leonhardt GmbH, Germany: manufacturer of dosing and filling equipment
 • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.