Supplier Directory

ค้นหา 438 รายการ

Food factory accessory
Registered business / จดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วน เพิ่มกรรมการเข้า ถอนกรรมการออก เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ลายมือชื่อกรรมการ เพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เพิ่ม ลด สาขาของบริษัทฯ เลิกและชำระบัญชี บริษัทฯ Registered business Incorporation and Partnership Added director Removal of director Changed the name of the signature name Add to reduce of capital changes in shareholders Changes in the Companys objective Relocation of the office Add and reduce the branch of the company Dissolution and liquidation of the Company
Suppliers / ซัพพลายเออร์
ผู้ผลิตเครื่องมือสำหรับงานวิจัย และ เครื่องมือในอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม เป็นต้น more details ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนครบวงจรสำหรับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะศึกษา และเครื่องมือสำหรับงานวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องสำอาง เครื่องปรุงรส อาหารเหลว เครื่องดื่ม น้ำมันพืช อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม สารสกัด สมุนไพร สารปรุงแต่ง หัวน้ำหอม หัวเชื้อ เป็นต้น more details เครื่องทดสอบค่าการป้องกันแสง Sun Protection Factor SPF แบบอัตโนมัติ more details ผู้ผลิตเครื่องกลั่นประสิทธิภาพสูง สำหรับแยกสารบริสุทธิ์ ที่มีช่วงการกลั่นใกล้เคียงกัน เช่น สารหอมระเหย หัวน้ำหอม หรือ การกลั่นสารเคมีอุตสาหกรรม ที่ใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ more details ผู้ผลิตน้ำมันและสารมาตรฐานที่ ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ปิโตรเลียม เป็นต้น more details ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าการหักเหแสงของตัวอย่าง Automatic Refractometer เครื่องวัดค่าความหวาน Automatic Brix Meter เครื่องวัดค่าความเค็มแบบอัตโนมัติ Automatic Salt Meter มีให้เลือกทั้งแบบตั้งโต๊ะ Benchtop และแบบพกพา Handheld เครื่องวัดค่าความหวาน Brix Meter เครื่องวัดค่าแอลกอฮอล์ Alcohol Meter เครื่องวัดค่าความเค็ม Salt Content เครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซชั่นแบบเข็มและแบบอัตโนมัติ Analog & Automatic Polarimeter เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการสารมาตรฐาน Certified Reference Material &ndash CRM สำหรับการสอบเทียบเครื่อง Refractometer และ Polarimeter ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UKAS ISO17025 Accredited Calibration Lab more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบและ อุปกรณ์ทางด้านปิโตรเลียม ครอบคลุมการทดสอบ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น จาระบี น้ำมันเตา ยางมะตอยและอื่นๆ more details เครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติ การทั่วไป เช่น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ ระดับการส่องสว่าง เครื่องวัดค่าความเร็วรอบ นาฬิกาจับเวลา เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น more details เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบ ร้อน เย็น อ่างควบคุมอุณหภูมิ อ่างไหลเวียนน้ำเย็น เครื่องกวนสาร เครื่องมือเตรียมตัวอย่าง ในห้องปฏิบัติการ more details เครื่องเก็บข้อมูลแบบหลายช่องสัญญาณ Datalogger สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สี ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติค และอื่น ๆ more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบและวิจัยทางด้านเยื่อกระดาษ กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษคราฟท์ กระดาษทิชชู ฟิล์ม ฟอยล์ อะลูมิเนียม พลาสติค กล่อง และบรรจุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ และระบบการผลิตครบวงจร more details เครื่องทดสอบทางด้านวัสดุศาสตร์ สำหรับอุตสาหกรรมยาง กระดาษ กล่อง บรรจุภัณฑ์ ฟิล์ม พลาสติค ฟูก ผ้า พรม รองเท้า โฟม ที่นอน เชือก เฟอร์นิเจอร์ กาว เรซิน สารเคลือบ เป็นต้น more details ผู้ผลิตตู้เปรียบเทียบสี Lighting Cabinet สำหรับวัดค่าความแตกต่างสี ที่ระดับการส่องสว่าง หรือ ชนิดของหลอดไฟที่แตกต่างกัน more details เครื่องวัดแรงตึงผิว Tensiometer เครื่องวิเคราะห์ ลักษณะการหยดตัว ของของเหลว Drop Shape Analyzer เครื่องวิเคราะห์พื้นผิว Universal Surface Analyzer และเครื่องวิเคราะห์ มุมสัมผัส Contact Angle Analyzer more details ผู้ผลิตเครื่องวัดขนาดความกว้าง ความยาว Dimension Gauge และขนาดสี่เหลี่ยม Squareness ของกระดาษ ฟิล์ม ฟอยด์ อะลูมิเนียม และวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นต่างๆ more details ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนืดน้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น และ เครื่องวัดค่าความชื้น ของเม็ดพลาสติค more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบและวิจัย ทางด้านเยื่อกระดาษ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ สำหรับห้องปฏิบัติการ และระบบการผลิต more details ผู้ผลิตเครื่องวัดคุณภาพน้ำดื่ม น้ำเสีย และ เครื่องวัดสีแบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อาหาร กระจก เครื่องสำอาง น้ำมัน ปิโตรเลียม อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น more details ผู้นำในการด้านผลิตเครื่องสกัด ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จนถึงระดับการผลิต โดยใช้หลักการ Supercritical Fluid Extraction SFE และ Supercritical Fluid Chromatography SFC more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้าน อาหารโดยใช้หลักการ Near Infrared NIR สำหรับวัดค่าความชื้น ค่าไขมัน และโปรตีน ในอาหารต่าง ๆ เช่น น้ำมันพืช ธัญพืช ไส้กรอก เป็นต้น more details สารมาตรฐาน CRM ระดับ ISO17025 สารอ้างอิง สำหรับสอบเทียบ เครื่องมือ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม น้ำ น้ำมันพืช อุตสาหกรรมยา ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เป็นต้น ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความชื้น Moisture Meter ของผลิตภัณฑ์อาหาร กระดาษ สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ไม้ คอนกรีต และอื่นๆ มีทั้งแบบในทดสอบนอกสถานที่ พกพาและวัดค่าแบบต่อเนื่อง Online Measurement more details Wilks Enterprise Inc ก่อตั้งเมื่อปี ค ศ 1995 เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือทดสอบแบบอินฟาเรดย่านความยาวคลื่นช่วงกลาง mid IR สำหรับการทดสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังบำบัด เครื่องทดสอบน้ำมันในน้ำ Oil and Grease in Water ปริมาณเขม่าในน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว น้ำมันเชื้อเพลิง ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมยา โพลิเมอร์ เป็นต้น more details ผู้นำทางด้านเครื่องมือทดสอบค่าความดันไอ Vapor Pressure Measurement Automatic Vapor Pressure Analyzer ของน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันดิบ ตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซหุงต้ม ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบ Online เครื่องทดสอบน้ำมันในน้ำ ปริมาณไฮโดรคาร์บอนในน้ำ Oil & Grease Tester Oil in Water Total Hydrocarbon in Water Tester เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล น้ำมันเครื่องบิน เครื่องวัดค่าออกเทน ค่าซีเทน โดยใช้หลักการ FTIR เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว Oxidation Nitration Soot และ Additives เป็นต้น และเครื่องวัดค่าจุดวาบไฟแบบใช้ตัวอย่างน้อยสำหรับน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ตัวทำละลาย สี ยาฆ่าแมลง หัวน้ำหอม เป็นต้น more details บริษัท Labomed เป็นบริษัทผู้นำในด้าน การผลิต เครื่องวิเคราะห์ ค่าความเข้มข้นสาร Concentration เครื่องวิเคราะห์ ค่าการดูดกลืนแสง Absorbance เครื่องวิเคราะห์ ค่าการส่องผ่าน หรือความโปร่งแสง Transmittance หรือโดยรวมเรียกว่า เครื่อง Spectrophotometer จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา more details more details Pol Eko Aparatura เป็นผู้นำในด้านการผลิตเครื่องควบคุมอุณหภูมิหลายประเภท เช่น ตู้ควบคุมอุณหภูมิทั่วไป Thermostatic cabinets ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ Laboratory refrigerators ตู้แช่สำหรับห้องปฏิบัติการ Laboratory freezers ตู้บ่มเชื้อ ตู้ทดสอบบีโอดี Cooled incubators Heating ovens incubators ตู้อบแห้งลมร้อน Drying ovens ตู้ฆ่าเชื้อ Sterilizers เครื่องปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน Laboratory homogenizer เครื่องวัดปริมาณเชื้อ Colony counter สถานีเก็บน้ำตัวอย่างอัตโนมัติ Stationary samplers สถานีตรวจวัด เครื่องวัดคุณภาพน้ำเสีย Waste water reception stations On Line instrumentation เช่น เครื่องวัดค่าความขุ่น Turbidity ปริมาณออกซิเจนในน้ำ dissolved oxygen ค่าความเป็นกรดด่าง pH เป็นต้น more details ผู้ผลิตเครื่องมือวัดและทดสอบผลิตภัณฑ์กระป๋อง ขวดแก้ว ขวดพลาสติค ฝาปิด ครอบคลุมการวัดทั้งขนาด และคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น เครื่องวัดรอยรั่ว เครื่องวัดแนวเชื่อม เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความคงทนของกระป๋อง เครื่องวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระป๋อง เครื่องวัดความหนาสารเคลือบ เป็นต้น more details ผู้ผลิตถังปฏิกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Reactor เครื่องระเหยสารแบบหมุน Rotary Evaporator สำหรับระเหยสารเคมี ตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือระเหยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เข้มข้นขึ้นโดยการระเหยน้ำออก ขนาดบรรจุของขวดใส่ตัวอย่าง 1 ลิตร ถึง 50 ลิตร more details ผู้ผลิตสารมาตรฐาน น้ำมันมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบ การสร้าง กราฟ เครื่อง AA ICP XRF เพื่อวิเคราะห์ค่าธาตุต่าง ๆ ในน้ำมัน เช่น กำมะถัน คลอรีน ค่าโลหะหนัก สามารถเลือกชนิดของน้ำมันได้ เช่นน้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสารมาตรฐานสำหรับวัดขนาดอนุภาคสำหรับเครื่อง Particle Analyzer more details GIST เป็นผู้ผลิตเครื่องมือชั้นนำจากประเทศเกาหลี ทางด้านเยื่อ กระดาษ พลาสติค และบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือที่ได้รับความนิยมได้แก่ Dynamic Drainage Tester Retention Tester Drum Dryer Size Press Sheet Press Flotation De Inking Auto Bar Coater Laminator Automatic Dispenser เป็นต้น more details QEA เครื่องวิเคราะห์คุณภาพการพิมพ์ด้วยหลักการ Image Quality Analysis more details BOLA เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ทดสอบ อะไหล่สิ้นเปลือง ข้อต่อ ปั๊มดูดสารเคมี ชุดกลั่น ชุดกวนสาร ชุดกรองสาร ท่อ สายยาง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการทดสอบในห้องแล็ปทั่วไป แต่มีคุณสมบัติ คือ ทำจากวัสดุฟลูออโรพลาสติค Fluoroplastic เช่น เทฟลอน TEFLON หรือ PTFE PFA และ FEP ซึ่งทนการกัดกร่อนสารเคมีได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง เช่น 200 ถึง 260 องศาเซลเซียส ที่สำคัญไม่แตกหักเสียหาย และทนต่อแสงยูวีได้เป็นอย่างดี และไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนกับอุปกรณ์ที่ทำจากแก้ว more details AD systems เป็นผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียมรายใหม่ ที่พัฒนาเครื่องมือทันสมัย เพื่อรองรับการทดสอบตัวอย่างน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบิน เช่น เครื่องทดสอบจุดให้ควันแบบอัตโนมัติรายแรกของโลก Automated Smoke Point Tester เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการเกิดออกซิเดชั่นของน้ำมันเครื่องบิน Thermal Oxidation Stability of Turbine Fuels Deposit Rater เครื่องวัดการกระจายตัว การจับตัวของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว Dispersancy Tester Used Oil Analyzer เครื่องวัดค่าความดันไอน้ำม้นเบนซิน เครื่องวัดค่าการ Fuel Stability Fuel Compatibility Tester เครื่องทดสอบค่าการกัดกร่อน Silver Corrosion Tester เป็นต้น more details ผู้ผลิตเครื่องแก้วทดสอบน้ำมันปิโตรเลียมตามมาตรฐาน ASTM และเซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิแบบ Pt 100 สำหรับเครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียมแบบอัตโนมัติ more details HYSC เป็นผู้ผลิตเครื่องมือเตรียมตัวอย่าง ตู้อบลมร้อน ตู้บ่มเชื้อ เตาเผา เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ อุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง ชุดควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมอุณหภูมิ เครื่องเขย่าสาร เครื่องกวนสาร อ่างทำน้ำเย็น ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ ตู้เลี้ยงเชื้อ ตู้บ่มพร้อมระบบกวน เครื่องดักไอโดยใช้ความเย็น เครื่องนับจำนวนเชื้อ เป็นต้น more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันอุตสาหกรรม ทั้งน้ำมันใหม่ และน้ำมันที่อยู่ระหว่างการใช้งาน เพื่อศึกษาปริมาณคงเหลือของสารเติมแต่ง additives หรือ Remaining Useful Life Evaluation Routine RULER สารเติมแต่งที่สำคัญได้แก่ Amine Phenols และ ZDDP เป็นต้น ตัวเครื่องออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานง่าย และสามารถทดสอบนอกสถานที่ได้โดยไม่จำเป็นต้องต่อพ่วง PC นอกจากนี้ more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบคุณภาพยางมะตอย เช่น Pressure Aging Vessel PAV Vacuum Degassing Oven VDO และ Bending Beam Rheometer BBR เป็นต้น สำหรับงานทดสอบในห้องปฏิบัติการ งานการทาง งานทางด้านวัสดุศาสตร์ เป็นต้น more details เครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี หลากหลายชนิด เช่น เครื่องทดสอบปริมาณแอสฟัลทีนในน้ำมันแบบอัตโนมัติ Automatic Asphaltene Analyzer เครื่องมือทดสอบค่ากำมะถันในน้ำมันโดยใช้หลักการ เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซ็นต์ Energy Dispersive X Ray Fluorescence โดยวิธีไม่ทำลายผลิตภัณฑ์ Non Destructive Method มีทั้งแบบทดสอบนอกสถานที่ และแบบตั้งโต๊ะ เป็นต้น more details เครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เช่น เครื่องทดสอบค่าความเสถียรของน้ำมันเตาแบบอัตโนมัติ Zematra® ASA Automated Stability Analyzer เครื่องมือทดสอบปริมาณสารตกค้าง Total Sediment Tester ในน้ำมันเตา เป็นต้น more details ผู้ผลิตสารมาตรฐาน สารอ้างอิงสำหรับการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ เช่น Atomic Absorption Spectrophotometer AAS ICP ICP MS Ion Chromatography IC LC MS X Ray Fluorescence XRF เป็นต้น รวมทั้งอุปกรณ์สิ้นเปลือง อะไหล่ของเครื่องมือวิเคราะห์ เครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียม สารมาตรฐานสำหรับทวนสอบระหว่างห้องแล็ป เป็นต้น more details Gurley Precision Instruments เป็นผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านกระดาษ กล่อง บรรจุภัณฑ์ ผ้า โดยเฉพาะเครื่องทดสอบค่าการซึมผ่านของอากาศหรือรูพรุนของกระดาษ Air Porosity การซึมผ่าน Air Permeability แบบ Manual และแบบอัตโนมัติ เครื่องทดสอบค่าความนิ่ม Softness Tester ของทิชชู เครื่องมือทดสอบค่าความเรียบของกระดาษ Smoothness Tester เครื่องมือทดสอบค่าการดูดซับน้ำโดยวิธี Cobb Cobb Water Absorption Tester เครื่องมือทดสอบค่าความทนต่อการโค้งงอ Bending Tester และค่าความแข็ง Stiffness Tester ของผลิตภัณฑ์กระดาษ กล่อง บรรจุภัณฑ์ หลอดดูด แผ่นพลาสติค เป็นต้น more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบสำหรับงานวิเคราะห์ วิจัย เช่น เครื่องวัดค่าความหนาแน่นแบบอัตโนมัติ ของน้ำมันปิโตรเลียม ของเหลวต่าง ๆ Automatic Density Meter เครื่องวิเคราะห์ธาตุโซเดียม โปตัสเซียม และลิเธียม ด้วยเปลวไฟ Flame Photometer เครื่องวัดค่าความหวาน เครื่องวัดค่าการหักเหของแสง Manual & Automatic Refractometer เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น แบบไม่ใช้คอมเพลสเซอร์ Peltier Cooler เครื่องวัดค่ามุมในการโพลาไรเซชั่น เครื่องโพลาริมิเตอร์แบบ Manual และอัตโนมัติ Manual & Automatic Polarimeter เครื่องวัดค่าจุดหลอมเหลวแบบอัตโนมัติ Automatic Melting Point Tester หลอดไฟแบบไม่ให้ความร้อน Cold Light Source หลอดไฟยูวีและหลอดไฟสำหรับงานวิเคราะห์ UV Lamp and Analyzis Lamps more details บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส จำกัด บริการรับทดสอบตัวอย่างสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม more details บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส จำกัด แนะนำการให้บริการงานซ่อม สร้าง อัปเกรด เครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการ &ndash ASI Customer Service 2014 more details ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนืดแบบต้านการหมุน Rotational Brookfield Viscometer ในหน่วยการวัดแบบเซนติพอยส์ cP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม กาว ยาง สารเคมี เรซิ่น ปิโตรเลียม หล่อลื่น และ Kreb Unit KU สำหรับอุตสาหกรรม สี เป็นต้น more details ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือทดสอบน้ำมันชุบแข็ง Quenching Oil Analyzer สำหรับงานทางด้านโลหะและการขึ้นรูป เหมาะสำหรับศึกษาคุณภาพของน้ำมันชุบแข็ง มีให้เลือก 2 แบบได้แก่ เครื่องมือทดสอบน้ำมันชุบแข็งแบบทดสอบนอกสถานที่ Portable Quenchometer และแบบตั้งพื้นสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ Automatic Quenchometer more details ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือทดสอบค่าความหนืดที่อัตราการเฉือนสูง Automatic High Temperature High Shear Viscometer &ndash HTHS เครื่องมือทดสอบน้ำมันเครื่องแบบอัตโนมัติด้วยวิธี Cold Cranking Simulator &ndash CCS รุ่น CS 2 เครื่องวัดค่าความหนืดที่อุณหภูมิสูงของแก้ว High Temperature Glass Viscometer Ferranti Viscometer เป็นต้น more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการอัคคีภัย Flammability Fire Testing และห้องปฏิบัติการสำหรับทดสอบทางด้านอัคคีภัย การติดไฟ การลามไฟ การเผาไหม้ของวัสดุตามมาตรฐาน ISO17025 สำหรับผลิตภัณฑ์หลากชนิด เช่น วัสดุสำหรับอุตสาหกรรมการบิน พลาสติคทนไฟ ผ้าม่าน พรม เสื้อผ้า สายไฟ ฉนวน เบาะ เก้าอี้ ฟูก เป็นต้น more details PMT หรือที่รู้จักกันในนาม &ldquo Tamson Instruments&rdquo เป็นผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบความหนืดของน้ำมันปิโตรเลียม Viscosity Bath เครื่องวัดความหนืดอุณหภูมิต่ำของน้ำมันอากาศยาน Low Temperature Calibration Bath เครื่องทดสอบค่าการกัดกร่อนเงิน ทองแดงของน้ำมันปิโตรเลียม Silver Copper Corrosion Tester อ่างสอบเทียบหลอดวัดความหนืด Viscometer Calibration Bath อ่างสอบเทียบค่าอุณหภูมิ Temperature Calibration Bath อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบไหลเวียน อ่างควบคุมอุณหภูมิต่ำสำหรับการทดสอบจุดขุ่นมัว Cloud Point และไหลเท Pour Point อ่างสำหรับทดสอบจุดเยือกแข็ง Freezing Point และ Filter Blocking Tendency FBT Filter Plugging Tendency FPT เป็นต้น more details ผู้ผลิตและผู้นำทางด้านเครื่องวิจัยและเครื่องทดสอบงานเคลือบทุกชนิด Laboratory Coating Unit ของตัวอย่างกระดาษ แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ สิ่งพิมพ์ สิ่งทอ ผ้า เป็นต้น เครื่องขัดผิวกระดาษ Laboratory Calander Unit เครื่อง Size Press สำหรับงานในห้องปฏิบัติการและในส่วนการผลิต Pilot Scale R& D Scale เป็นต้น more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ ทิชชู่ สิ่งพิมพ์ พลาสติค และบรรจุภัณฑ์ more details ผู้นำเครื่องมือวิจัยและเครื่องมือทดสอบทางด้านคุณสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำ Cold Flow Properties ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบินอากาศยาน ไบโอดีเซล สารลดแรงตึงผิว สารเติมแต่ง เครื่องสำอาง สารเคมี แวกซ์ ไขมัน น้ำมันพืช เป็นต้น more details PAMAS เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องนับจำนวนและวัดขนาดอนุภาค Particle Counter หรือเครื่องวัดระดับความสกปรกของของเหลว เครื่องวัดประสิทธิภาพในการกรอง เหมาะสำหรับการทดสอบน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเชื้อเพลิง ตัวทำละลาย น้ำดื่ม น้ำเสีย และของเหลวอื่น ๆ ทุกชนิด มีให้เลือกทั้งแบบทดสอบนอกสถานที่ Portable แบบตั้งโต๊ะสำหรับห้องปฏิบัติการ Laboratory และแบบทดสอบต่อเนื่อง Online more details เป็นบริษัทผู้ผลิตตู้อบลมร้อน ตู้บ่มเชื้อ สำหรับการทดสอบในห้องปฎิบัติการ โรงงานอุตสาหกรรม ทางด้าน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ชีวเคมี งานวิจัยทางด้านอาหาร ยา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มานานกว่า 65 ปี more details เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเครื่องทดสอบคุณสมบัติน้ำมันหล่อลื่น เครื่องทดสอบการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโลหะ เครื่องทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของเครื่องจักร เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติของตลับลูกปืน เป็นต้น more details เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องทดสอบค่าความหนืดของเยื่อเคมี เยื่อเซลลูโลส และเยื่อฟอก Pulp Viscometer ตามมาตรฐานISO 5351 SCAN CM 15 more details ผู้ผลิตเครื่องทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น ในน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น ในน้ำเสีย ดิน หรือในอากาศ นอกจากนี้ยังมีเครื่องทดสอบความบริสุทธิ์ของเครื่องประดับ โลหะ และอัญมณี การหาปริมาณสารตกค้างตามมาตรฐาน ROHS WEES CPSA การวิเคราะห์โลหะ ความบริสุทธิ์ของสินแร่ และองค์ประกอบธาตุ การวิเคราะห์องค์ประกอบของโลหะอัลลอยด์ สเตนเลส ด้วยหลักการ X ray Fluorescence Spectrometry XRF การหาปริมาณสารตกค้างในอาหาร Gas Chromatography GC Inductively Coupled Plasma Spectrometry ICP Mass Spectrometry MS เป็นต้น more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบค่าความหนืดแบบดิจิตอลด้วยระบบอุลตร้าโซนิกส์ Ultrasonic Viscometer เครื่องวัดค่าความเข้มข้นสารเคมีด้วยระบบอุลตร้าโซนิกส์ Ultrasonic Concentration Meter มีให้เลือกทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบติดตั้งในส่วนการผลิต เหมาะสำหรับการตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่น ตัวทำละลาย สารเคมี กาว สี สารเคลือบ ผลิตภัณฑ์อาหาร แป้งมัน เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น โดยใช้หลักการสั่นระบบอุลตร้าโซนิกส์แล้วคำนวณค่าความหนืด และความเข้มข้นในหน่วยที่ต้องการ มีให้เลือกทั้งระบบมาตรฐานและระบบป้องกันการระเบิด Explosion Proof more details ผู้นำเครื่องมือวิจัยและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบินอากาศยาน ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอลล์ จาระบี น้ำมันหม้อแปลง สารเคมี แวกซ์ ยางมะตอย สารลดแรงตึงผิว สารเติมแต่ง เป็นต้น more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบและวิจัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางด้านเยื่อกระดาษ กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษคราฟท์ กระดาษทิชชู ฟิล์ม ฟอยล์ อะลูมิเนียม พลาสติค กล่อง และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบและวิจัยทางด้านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Process Safety Instruments เช่น Auto Ignition Temperature Dust Explosion Gas and Vapour Flammability Oxidising Liquid Test Electrical Resistivity และ Electrostatic Testing more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน IEC IEC Testing Standard เช่น IP test equipment test fingers and probes safety test equipment gauges for plugs socket outlets appliance couplers and lamp holders equipment for breaking capacity normal operation and endurance tests of switches plugs socket outlets and appliance couplers equipment for testing resistance to heat fire and tracking and equipment for checking mechanical strength and mechanical hazards environmental chambers including humidity temperature dust and draught proof chambers more details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบ ถังปฏิกรณ์ความดันสูงสำหรับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวะเคมี ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลาสติค โพลีเมอร์ อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ถังสกัดสารความดันสูง High Pressure Reactor ปั๊มของเหลวแรงดันสูง อุปกรณ์วาล์วและท่อความดันสูง High Pressure Valve & Tubing เครื่องสกัดสารแบบท่อ Tubular Reactor System เครื่องสกัดสารสำคัญด้วยคาร์บอนไดออกไซด์แบบยิ่งยวด Supercritical Fluid Extraction SFE CO2 เครื่องสกัดสารด้วยน้ำแบบยิ่งยวด Supercritical Fluid Extraction SFE H2O การทำลาย ฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารด้วยความดันสูง CIP& FIP การทำผงผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง SFE SAS การทำครีมผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง SFE RESS เครื่องสกัดสารอนินทรีย์จากพลาสติคด้วยความดันสูง High Pressure Reactor เครื่องศึกษาประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา Catalyst Reactor เป็นต้น more details ผู้ผลิตเครื่องมือสำหรับงานวิจัยและเครื่องมือในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เครื่องทำแห้งแบบใช้ความเย็น Freeze Dryer เครื่องวิจัยสภาวะการหมัก ถังทดสอบปฏิกิริยาชีวภาพ ถังหมักเชื้อ Fermenter Bioreactor และเครื่องล้างภาชนะเครื่องแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการ ห้องแล็ป Laboratory Glassware Cleaner Washer มีระบบล้างและอบแห้งแบบอัตโนมัติ มีระบบดูดจ่ายของเหลวที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดได้สองชนิด และสามารถเลือกถาดสำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องแก้วให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน เช่น ขวดเก็บตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล เครื่องแก้วสำหรับงานทางด้านอาหาร งานทางด้านชีวะวิทยา งานเคมีวิเคราะห์ เช่น ปิเปต บีกเกอร์ หลอดทดลอง กระบอกตวง ขวดแยกสาร ขวดรูปชมพู่ เป็นต้นmore details ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนืดน้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเตา โพลิเมอร์ หมึก สารเคมี สี สารเคลือบ น้ำแป้ง เรซิน อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ครีม และตัวอย่างของเหลวแบบการไหลแบบ Newtonian Flow ออกแบบมาสำหรับการทดสอบนอกสถานที่ Portable Viscometer แบบทดสอบในห้องปฏิบัติการ Laboratory Viscometer และติดตั้งในระบบการผลิต Process Viscometer more details ผู้ผลิตเครื่องดูดกลิ่น ไอกรด ด่าง สารเคมีแบบตั้งโต๊ะ และแบบตั้งพื้น สามารถติดตั้งพร้อมโต๊ะที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมอุปกรณ์ฝาครอบและท่อพลาสติกที่สามารถดัดโค้งงอและหมุนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ใช้ระบบฟิวเตอร์คุณภาพสูงสามชิ้นในการดูดกลิ่นและกรองฝุ่น มีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนฟิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องดูดฝุ่นแบบอัตโนมัติ Dust Collector ที่เกิดจากการตัด การเจีย การขัด การกลึงของงานโลหะ พลาสติก หรือวัดสุผงต่างๆ เป็นต้นmore details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้าน Trace Element Analysis ด้วยเทคนิค Elemental Combustion Analyzer เช่น การวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนรวม Total Nitrogen ค่ากำมะถันรวม Total Sulfur ค่าคลอไรด์รวม Total Chloride ค่าฮาโลเจนรวม Total Halogen Adsorbable Organic Halogens AOX TOX POX และ EOX เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องเตรียมตัวอย่าง Sample Preparation และมีระบบการจัดการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ Autosampler เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ตัวเครื่องทำงานด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และมีทีมงานผู้ชำนาญในการให้คำแนะนำการใช้งานและการบริการหลังการขายmore details ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบแรงดึง Tensile Strength การยึดตัว Extensiometer การหดตัว Deformation แรงกด Compression แรงลอกผิว Peeling แรงเสียดทาน Friction แรงเปิดฝา Opening Force และอื่นๆ โดยใช้เครื่อง Universal Testing Machine UTM สำหรับงานวิจัยและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เส้นใย สิ่งทอ ไฟเบอร์ พลาสติก ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์อาหาร กล่อง ผลิตภัณฑ์ยาง โฟม ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อิเลคทรอนิกส์ ลวด สปริง ท่อ เหล็กเส้น เป็นต้นmore details ผู้ผลิตเตาเผา เตาหลอม เตาสำหรับทดสอบขี้เถ้า Ash Content Testing สำหรับห้องแล็ป และเตาเผา เตาหลอมอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตแก้ว เซรามิกส์ พลาสติก โลหะ เป็นต้น สามารถควบคุมอุณหภูมิในช่วง 30 3000 องศาเซลเซียส มีให้เลือกใช้หลากหลายขนาด more details
Audit / ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชี รับตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบบัญชีเฉพาะกิจ Audit Audit of the yearly Audit of special
Business consultants / ที่ปรึกษาธุรกิจ
ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน Business consultants Accounting and financial consulting
Get to keep accounts / รับจัดทำบัญชี
รับจัดทำบัญชี บันทึกรายการใบสำคัญ ผ่านบัญชีแยกประเภทคุม และบัญชีย่อย รายงานต่างๆ ปิดงบการเงิน รายงานงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน Get to keep accounts Record Voucher Post ledger andsub ledger Report Closing Financial Financial Statement Financial statement analysis
Get prepared in taxation / รับจัดทำภาษีอากร
รับจัดทำภาษีอากร วางแผนภาษีอากรให้เหมาะสมกับกิจการ วางระบบภาษีอากร คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นรายเดือนได้แก่ ภ ง ด 1 ภ ง ด 3 ภ ง ด 53 ภ พ 30 และอื่นๆ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย พร้อมบริการนำส่งสรรพากร คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีกลางปี ภงด 51 คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีสิ้นปี ภงด 50 เข้าพบสรรพากรเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมด้านบัญชี Get prepared in taxation Tax planning To business suits Calculation and preparation of monthly PND 1 PND 3 PND 53 And Other Tax Report purchases andsales Calculation and preparation of half PND 51 Calculation and preparation of yearly PND 50 Meet with Revenue Departmentto report on the accounts
Salary / รับทำเงินเดือน
รับทำเงินเดือน รับทำเงินเดือน Salary Get a comprehensive salary
Accounting system / วางระบบบัญชี
วางระบบบัญชี การวางระบบการบันทึกข้อมูล หรือ วางระบบบัญชี เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของธุรกิจแม้ธุรกิจขนาดย่อมอาจมี ผู้ประกอบการเพียงคนเดียวที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด หรือจำนวนเงินที่หมุนเวียนในการค้าเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่การบันทึกโดยมี ระบบบัญชี ที่ดีจะคอยควบคุมและ แสดงสถานภาพทางการเงิน ตลอดจนไว้วิเคราะห์สมรรถนะการดำเนินงาน ของธุรกิจได้เป็นอย่างดีสมกับคำที่กล่าวว่า บัญชีคือภาษาธุรกิจ วางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป Accounting system Plan for accounting systems
หมวก
หมวกตาข่ายคลุมผม สำหรับโรงงานอาหาร หมวกแก็ป แบบปีกหน้าสั้นหรือยาว หมวกกันแดด สามารถรับผลิตจำนวนน้อย หรือรับทำตามแบบ
หิน ปูพื้น งานเจียรเคาน์เตอร์ แกะสลักหินด้วยมือ ป้าย งานประติมากรรม
รูปแบบหินปูพื้น งานเจียรเคาน์เตอร์ ใช้ในบริเวณต้อนรับแขก เคาน์เตอร์โทรศัพท์ โต๊ะเครื่องแป้ง ห้องสุขา เพื่อใช้ในการตบแต่ง โรงแรม ร้านอาหาร อาคารและสถานที่ต่างๆ บริการแกะสลักป้าย ลวดลายต่างๆ ตามแบบของบริษัทหรือตามที่ลูกค้ากำหนด แกะสลักหินด้วยมือ เพื่อใช้เป็นของขวัญ หรืองานประติมากรรม
เสื้อยืด เสื้อคอกลม โปโล แจ๊กเก็ต เสื้อกีฬา
เสื้อยืด เสื้อคอกลม โปโล แจ๊กเก็ต เสื้อกีฬา สามารถรับผลิตจำนวนน้อย หรือรับทำตามแบบ
Consulting Services by Specialist / ให้ความรู้ คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาการใช้ โดย ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ ต้องการสอบถาม ข้อมูล หรือ ปัญหา ต่างๆ สามารถเขียน คำถามไว้ ใน เวปบอร์ด


สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Heinrich Frey Maschinenbau Gmbh, Germany: manufacturer of vacuum stuffers and machinery for convenient food Kronen GmbH, Germany: manufacturer of machinery for vegetable and fruits from washing to packing Nock Fleischerei Maschinenbau GmbH, Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers K + G Wetter GmbH, Germany: manufacturer of grinders and bowl cutters Ness & Co. GmbH, Germany: manufacturer of smoke chambers, both stand alone and continuous units Dorit DFT GmbH, Germany: manufacturer of tumblers and injectors Maschinenfabrik Leonhardt GmbH, Germany: manufacturer of dosing and filling equipment