Food Network Solution

ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความรู้ => แลกเปลี่ยน เรียนรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: APP ที่ ธันวาคม 09, 2010, 08:12:16 PM

หัวข้อ: เรียนวิศวกรรมอาหารจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: APP ที่ ธันวาคม 09, 2010, 08:12:16 PM
มีน้องๆถามว่า เรียนวิศวกรรมอาหารจบแล้วทำงานอะไรได้บ้างคะ   เหมาะที่จะทำงานเกี่ยวกับอะไร    :?:  :?:  :?:
หัวข้อ: Re: เรียนวิศวกรรมอาหารจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: Nozzle ที่ มกราคม 11, 2011, 02:11:31 AM
จากประสบการณ์ ที่เพื่อนๆที่จบแล้วไปทำนะคะ
1.ทำระบบ ISO , GMP , HACCP ระบบบริหารคุณภาพ (อันนี้ตัวเองทำอยู่ค่ะ)
2.QC/QA
3. sale engineer ได้เกือบทุกสาขา เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องจักร สายพาน ระบบลำเลียง เขียนแบบ ออกแบบ สารพัดค่ะ
4.production supervisor ใน food industry และ industry ที่เกี่ยวข้อง
5.งานจัดซื้อของฝ่าย engineer เราก็ทำได้ค่ะ
6.Project engineer เช่น งานติดตั้งระบบลำเลียง ขนถ่ายต่างๆ
 
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆสำหรับคนที่เรียนวิศวกรรมอาหารแล้วก็ออกไปทำงานตามสาขาต่างๆอ่ะค่ะ
หัวข้อ: Re: เรียนวิศวกรรมอาหารจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: ครูผู้น้อย ที่ มกราคม 13, 2011, 08:42:39 AM
เคยตอบไว้ในกระทู้อื่ๆ ค่ะ แต่อ่านดูรวมๆ จะได้ทราบว่า วิศวอาหารเค้าเรียนอะไรกัน เบื้องต้นก็คงทำงานตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรียนมานะคะ แต่ใครจะแหวกแนว ไปขายก๋วยเตี๋ยว เปิดร้านเสริมสวยก็ไม่ผิดอะไรเช่นกันค่ะ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต วิศกรรมอาหาร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน http://food.eng.kps.ku.ac.th/intro.html (http://food.eng.kps.ku.ac.th/intro.html)

ท่านกล่าวว่า .....ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตร และการผลิตอาหารของชาติ การเรียนในสาขาวิศวกรรมการอาหาร มุ่งเน้นการนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้กับทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การสกัด การระเหย การทำแห้ง การผลิตอาหารกระป๋อง และอื่นๆ นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ เครื่องจักรกลเพื่อลำเลียงวัสดุ และเครื่องมือบรรจุแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังศึกษาระบบควบคุมในการผลิต การจัดการโรงงาน ทั้งด้านการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการใช้พลังงาน ตลอดจนการบำบัดของเสีย และการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ เช่น GMP, HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ..........

สาขาวิศกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://www.kmitl.ac.th/foodeng/new/ (http://www.kmitl.ac.th/foodeng/new/)
They said that .......วิศวกรรมอาหาร เป็นวิศวกรรมสาขาใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองตอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มุ่งเน้น การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเป็นสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้้ความสามารถ ในการออกแบบเครื่องจักรกล ตลอดจนกระบวนการผลิตในการแปรรูปอาหาร ให้เหมาะสมกับสภาพวัตถุดิบให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ สามารถควบคุมและปรับปรุง กระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในพื้นฐานวิศวกรรม เครื่องจักรกล กระบวนการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม ผสมผสานกับความรู้ด้านคุณสมบัติของอาหารและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอาหารใน ระหว่างกระบวนการผลิตวิศวกรอาหารจะเป็นบุคคลกรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน อุตสาหกรรมอาหารประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ลดการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารจากต่างประเทศ เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป..........

สาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.engineer.mju.ac.th/office/en ... me/eng.htm (http://www.engineer.mju.ac.th/office/engineer/system/home/eng.htm)
.......สาขาวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering) เน้นศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทางเครื่องจักรกลทางอาหาร เข้าใจถึงการออกแบบเครื่องมือแปรรูปอาหาร การออกแบบระบบการลำเลียง ระบบต้นกำลัง หม้อกำเนิดไอน้ำแรงดันสูง ระบบความร้อน ระบบห้องเย็น ระบบฆ่าเชื้อ ระบบตรวจวัดและควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ และการออกแบบโรงงานอาหารให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้ที่สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถขอใบประกอบวิชาชีพประเภทวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิศวกรเครื่องกลที่มีความเฉพาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรแปรรูปอาหาร สามารถออกแบบและตรวจสอบระบบทางกลต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทางเครื่องจักรกลทางอาหาร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการออกแบบและการใช้เครื่องจักรกลการทางอาหาร การออกแบบขบวนการผลิตทางอาหาร ระบบการลำเลียง การวางแผนการทำงานและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชานี้สามารถขอใบประกอบวิชาชีพประเภทวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (คุณวุฒิตรง) ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว ทำงานในบริษัทเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล

สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยสุรนารี
http://eng.sut.ac.th/ae/engsut/content/about-ae (http://eng.sut.ac.th/ae/engsut/content/about-ae)

http://eng.sut.ac.th/ae/engsut/content/about-ae (http://eng.sut.ac.th/ae/engsut/content/about-ae)

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (Agricultural and Food Engineering) เป็นสาขาที่ประยุกต์ศาสตร์ด้านวิศวกรรมมาใช้กับงานทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอาหาร โดยโปรแกรมวิศวกรรมเกษตรจะเน้นด้านการนำความรู้ ด้านวิศวกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต และแปรรูปทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นการศึกษาด้านเครื่องจักรกลเกษตร กระบวนการแปรรูป และเก็บรักษาผลิตทางการเกษตร เช่น เทคโนโลยีโรงสี เทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล ไซโล เป็นต้น พลังงานพลังงานทดแทน ระบบการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนโปรแกรมวิศวกรรมอาหาร จะมุ่งเน้นการนำความรู้ ด้านวิศวกรรมเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหา

ขอแสดงความนับถือ
ครูผู้น้อย
root
Site Admin
 
ตอบ: 40
สมัครสมาชิก: Sat May 22, 2010 12:56 pm