Food Network Solution - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
10,771
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1,079
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
648
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
31
ออนไลน์มากที่สุด:
662 - ธันวาคม 14, 2012, 07:55:59 AM
ออนไลน์วันนี้:
35
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.24
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.30
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.25
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
1
สมาชิกล่าสุด:
Uchiha88888
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
24.90
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
2.7:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

fnsTeam
2วัน 7ชั่วโมง 53นาที
Chinnapat
6ชั่วโมง 52นาที
Chokchai
5ชั่วโมง 19นาที
aom-bisman
4ชั่วโมง 48นาที
silvercape
4ชั่วโมง 7นาที
Winforce
3ชั่วโมง 33นาที
iSTICK
3ชั่วโมง 16นาที
workwork
3ชั่วโมง 1นาที
thai.driedshrimp
2ชั่วโมง 13นาที
Chonly1112
2ชั่วโมง 8นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2019 23 36 55 151
ตุลาคม 2019 5 7 9 59
กันยายน 2019 4 4 9 151
สิงหาคม 2019 0 0 3 116
กรกฎาคม 2019 4 8 10 73
มิถุนายน 2019 0 0 5 47
พฤษภาคม 2019 3 3 0 44
เมษายน 2019 0 5 5 53
มีนาคม 2019 1 2 5 53
กุมภาพันธ์ 2019 5 6 6 54
มกราคม 2019 1 1 3 42
* 2018 33 41 62 107
ธันวาคม 2018 4 5 9 81
พฤศจิกายน 2018 8 8 6 107
ตุลาคม 2018 1 2 4 77
กันยายน 2018 1 1 5 68
สิงหาคม 2018 4 6 6 62
กรกฎาคม 2018 0 0 7 44
มิถุนายน 2018 4 5 4 45
2018-06-01 0 0 0 24
2018-06-02 2 2 0 27
2018-06-03 0 0 0 45
2018-06-04 0 0 0 29
2018-06-05 0 1 0 28
2018-06-06 0 0 0 26
2018-06-07 1 1 1 28
2018-06-08 0 0 0 25
2018-06-09 0 0 0 23
2018-06-10 0 0 2 28
2018-06-11 1 1 0 27
2018-06-12 0 0 0 28
2018-06-13 0 0 0 30
2018-06-14 0 0 0 32
2018-06-15 0 0 0 31
2018-06-16 0 0 0 34
2018-06-17 0 0 0 30
2018-06-18 0 0 0 28
2018-06-19 0 0 0 36
2018-06-20 0 0 0 27
2018-06-21 0 0 0 25
2018-06-22 0 0 0 25
2018-06-23 0 0 1 21
2018-06-24 0 0 0 29
2018-06-25 0 0 0 38
2018-06-26 0 0 0 26
2018-06-27 0 0 0 25
2018-06-28 0 0 0 31
2018-06-29 0 0 0 17
2018-06-30 0 0 0 18
พฤษภาคม 2018 1 2 2 35
เมษายน 2018 5 5 1 38
มีนาคม 2018 1 2 3 32
กุมภาพันธ์ 2018 1 2 4 26
มกราคม 2018 3 3 11 30
* 2017 57 63 79 46
ธันวาคม 2017 12 12 9 29
พฤศจิกายน 2017 6 6 3 42
ตุลาคม 2017 4 5 7 43
กันยายน 2017 4 5 7 39
สิงหาคม 2017 12 13 5 46
กรกฎาคม 2017 2 2 11 46
มิถุนายน 2017 2 2 9 42
พฤษภาคม 2017 6 8 3 35
เมษายน 2017 1 1 6 35
มีนาคม 2017 4 4 7 36
กุมภาพันธ์ 2017 2 3 3 30
มกราคม 2017 2 2 9 29
* 2016 149 167 131 42
ธันวาคม 2016 7 9 6 32
พฤศจิกายน 2016 12 14 10 30
ตุลาคม 2016 14 18 2 35
กันยายน 2016 10 10 33 28
สิงหาคม 2016 8 8 36 30
กรกฎาคม 2016 23 24 9 29
มิถุนายน 2016 15 18 9 42
พฤษภาคม 2016 10 10 2 27
เมษายน 2016 4 6 7 22
มีนาคม 2016 18 18 2 23
กุมภาพันธ์ 2016 17 19 10 29
มกราคม 2016 11 13 5 30
* 2015 145 158 85 36
ธันวาคม 2015 3 4 4 20
พฤศจิกายน 2015 9 9 4 24
ตุลาคม 2015 5 5 4 30
กันยายน 2015 14 16 12 21
สิงหาคม 2015 9 12 11 24
กรกฎาคม 2015 1 1 5 18
มิถุนายน 2015 7 8 8 19
พฤษภาคม 2015 5 5 4 24
เมษายน 2015 10 10 8 20
มีนาคม 2015 14 14 6 23
กุมภาพันธ์ 2015 50 53 7 33
มกราคม 2015 18 21 12 36
* 2014 78 94 81 43
ธันวาคม 2014 3 5 3 33
พฤศจิกายน 2014 10 12 7 35
ตุลาคม 2014 4 4 8 43
กันยายน 2014 7 7 4 32
สิงหาคม 2014 8 12 5 28
กรกฎาคม 2014 3 8 14 33
มิถุนายน 2014 9 9 11 24
พฤษภาคม 2014 5 6 8 38
เมษายน 2014 5 5 5 42
มีนาคม 2014 9 10 6 25
กุมภาพันธ์ 2014 13 14 5 25
มกราคม 2014 2 2 5 37
* 2013 141 175 103 77
ธันวาคม 2013 7 9 3 43
พฤศจิกายน 2013 7 10 10 52
ตุลาคม 2013 20 32 14 77
กันยายน 2013 7 8 4 41
สิงหาคม 2013 4 6 5 39
กรกฎาคม 2013 26 26 9 36
มิถุนายน 2013 9 10 9 27
พฤษภาคม 2013 10 14 11 24
เมษายน 2013 9 9 12 29
มีนาคม 2013 24 26 9 29
กุมภาพันธ์ 2013 13 19 8 17
มกราคม 2013 5 6 9 24
* 2012 19 23 19 662
ธันวาคม 2012 10 13 10 662
พฤศจิกายน 2012 9 10 9 98