Food Network Solution - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
10,962
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1,323
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
855
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
32
ออนไลน์มากที่สุด:
824 - ธันวาคม 02, 2019, 09:14:08 AM
ออนไลน์วันนี้:
36
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.30
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.36
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.29
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
1
สมาชิกล่าสุด:
sirikulrada
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
59.75
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
3.6:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

fnsTeam
3วัน 18ชั่วโมง 34นาที
Chinnapat
7ชั่วโมง 41นาที
Chokchai
5ชั่วโมง 19นาที
aom-bisman
4ชั่วโมง 48นาที
silvercape
4ชั่วโมง 7นาที
Winforce
3ชั่วโมง 33นาที
iSTICK
3ชั่วโมง 16นาที
workwork
3ชั่วโมง 1นาที
thai.driedshrimp
2ชั่วโมง 13นาที
Chonly1112
2ชั่วโมง 8นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2021 172 263 217 389
กันยายน 2021 24 32 39 276
สิงหาคม 2021 15 22 21 389
กรกฎาคม 2021 36 58 30 358
มิถุนายน 2021 30 33 34 352
พฤษภาคม 2021 7 8 30 338
เมษายน 2021 27 29 19 331
มีนาคม 2021 12 39 10 261
กุมภาพันธ์ 2021 12 20 19 266
มกราคม 2021 9 22 15 310
* 2020 98 107 89 752
ธันวาคม 2020 11 11 7 262
พฤศจิกายน 2020 12 17 4 310
ตุลาคม 2020 2 2 10 380
กันยายน 2020 12 12 12 359
สิงหาคม 2020 12 12 17 373
กรกฎาคม 2020 10 11 7 353
มิถุนายน 2020 8 10 6 229
พฤษภาคม 2020 13 13 10 360
เมษายน 2020 3 3 4 163
มีนาคม 2020 3 4 6 397
กุมภาพันธ์ 2020 3 3 2 222
มกราคม 2020 9 9 4 752
* 2019 39 60 93 824
ธันวาคม 2019 5 6 17 824
พฤศจิกายน 2019 8 12 10 385
ตุลาคม 2019 8 13 20 336
กันยายน 2019 4 4 9 151
สิงหาคม 2019 0 0 3 116
กรกฎาคม 2019 4 8 10 73
มิถุนายน 2019 0 0 5 47
พฤษภาคม 2019 3 3 0 44
เมษายน 2019 0 5 5 53
มีนาคม 2019 1 2 5 53
กุมภาพันธ์ 2019 5 6 6 54
มกราคม 2019 1 1 3 42
* 2018 33 41 62 107
ธันวาคม 2018 4 5 9 81
พฤศจิกายน 2018 8 8 6 107
ตุลาคม 2018 1 2 4 77
กันยายน 2018 1 1 5 68
สิงหาคม 2018 4 6 6 62
กรกฎาคม 2018 0 0 7 44
2018-07-01 0 0 0 27
2018-07-02 0 0 0 26
2018-07-03 0 0 0 44
2018-07-04 0 0 1 21
2018-07-05 0 0 0 26
2018-07-06 0 0 0 22
2018-07-07 0 0 0 25
2018-07-08 0 0 0 24
2018-07-09 0 0 0 23
2018-07-10 0 0 0 30
2018-07-11 0 0 0 26
2018-07-12 0 0 0 23
2018-07-13 0 0 0 27
2018-07-14 0 0 0 22
2018-07-15 0 0 0 26
2018-07-16 0 0 0 25
2018-07-17 0 0 1 22
2018-07-18 0 0 1 25
2018-07-19 0 0 0 25
2018-07-20 0 0 0 24
2018-07-21 0 0 1 23
2018-07-22 0 0 0 20
2018-07-23 0 0 1 22
2018-07-24 0 0 0 21
2018-07-25 0 0 0 22
2018-07-26 0 0 0 24
2018-07-27 0 0 0 23
2018-07-28 0 0 0 22
2018-07-29 0 0 0 25
2018-07-30 0 0 1 30
2018-07-31 0 0 1 31
มิถุนายน 2018 4 5 4 45
พฤษภาคม 2018 1 2 2 35
เมษายน 2018 5 5 1 38
มีนาคม 2018 1 2 3 32
กุมภาพันธ์ 2018 1 2 4 26
มกราคม 2018 3 3 11 30
* 2017 57 63 79 46
ธันวาคม 2017 12 12 9 29
พฤศจิกายน 2017 6 6 3 42
ตุลาคม 2017 4 5 7 43
กันยายน 2017 4 5 7 39
สิงหาคม 2017 12 13 5 46
กรกฎาคม 2017 2 2 11 46
มิถุนายน 2017 2 2 9 42
พฤษภาคม 2017 6 8 3 35
เมษายน 2017 1 1 6 35
มีนาคม 2017 4 4 7 36
กุมภาพันธ์ 2017 2 3 3 30
มกราคม 2017 2 2 9 29
* 2016 149 167 131 42
ธันวาคม 2016 7 9 6 32
พฤศจิกายน 2016 12 14 10 30
ตุลาคม 2016 14 18 2 35
กันยายน 2016 10 10 33 28
สิงหาคม 2016 8 8 36 30
กรกฎาคม 2016 23 24 9 29
มิถุนายน 2016 15 18 9 42
พฤษภาคม 2016 10 10 2 27
เมษายน 2016 4 6 7 22
มีนาคม 2016 18 18 2 23
กุมภาพันธ์ 2016 17 19 10 29
มกราคม 2016 11 13 5 30
* 2015 145 158 85 36
ธันวาคม 2015 3 4 4 20
พฤศจิกายน 2015 9 9 4 24
ตุลาคม 2015 5 5 4 30
กันยายน 2015 14 16 12 21
สิงหาคม 2015 9 12 11 24
กรกฎาคม 2015 1 1 5 18
มิถุนายน 2015 7 8 8 19
พฤษภาคม 2015 5 5 4 24
เมษายน 2015 10 10 8 20
มีนาคม 2015 14 14 6 23
กุมภาพันธ์ 2015 50 53 7 33
มกราคม 2015 18 21 12 36
* 2014 78 94 81 43
ธันวาคม 2014 3 5 3 33
พฤศจิกายน 2014 10 12 7 35
ตุลาคม 2014 4 4 8 43
กันยายน 2014 7 7 4 32
สิงหาคม 2014 8 12 5 28
กรกฎาคม 2014 3 8 14 33
มิถุนายน 2014 9 9 11 24
พฤษภาคม 2014 5 6 8 38
เมษายน 2014 5 5 5 42
มีนาคม 2014 9 10 6 25
กุมภาพันธ์ 2014 13 14 5 25
มกราคม 2014 2 2 5 37
* 2013 141 175 103 77
ธันวาคม 2013 7 9 3 43
พฤศจิกายน 2013 7 10 10 52
ตุลาคม 2013 20 32 14 77
กันยายน 2013 7 8 4 41
สิงหาคม 2013 4 6 5 39
กรกฎาคม 2013 26 26 9 36
มิถุนายน 2013 9 10 9 27
พฤษภาคม 2013 10 14 11 24
เมษายน 2013 9 9 12 29
มีนาคม 2013 24 26 9 29
กุมภาพันธ์ 2013 13 19 8 17
มกราคม 2013 5 6 9 24
* 2012 19 23 19 662
ธันวาคม 2012 10 13 10 662
พฤศจิกายน 2012 9 10 9 98