Food Wiki

สารานุกรมอาหารออนไลน์ (Online Food Encyclopedia) เฉพาะทางด้านอาหาร เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต เปิดบริการให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจด้านอาหาร ซึ่งจัดเรียงตามตัวอักษร ทั้งอังกฤษ-ไทย ศัพท์ทางที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร ครบวงจร

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

หมวดหมู่คำศัพท์


คำศัพท์ที่น่าสนใจ
Wheat flour / แป้งข้าวสาลี
แป้งข้าวสาลี (wheat flour) แป้งข้าวสาลี (wheat flour) เป็นแป้ง (flour) ที่ได้จากเมล็ดของข้าวสาลี (wheat) โดยใช้ส่วนที่เป็นเอนโดเสเปิร์ม นำมาโม่ (milling) ให้เป็นผงละเอียด โปรตีนในแป้งสาลี ทำให้แป้งสาลีมีสมบัติเฉพาะที่ต่างจากแป้งอื่น ประกอบด้วย โปรตีนกลูเตนิน (glutenin) และไกลอะดิน (gliadin) ในสัดส่วนเท่าๆ กัน จะสร้างพันธะไดซัลไฟด์ (disulfidebond) ทำให้ได้กลูเตน (gluten) ซึ่งมีลักษณะเหนียวและยืดหยุ่น สามารถเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ผลิตขึ้นโดยสารที่ทำให้ขึ้นฟู (leavening agent) เช่น ยีสต์ (yeast) หรือผงฟู (baking powder) เอาไว้ได้ ทำให้รักษารูป ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวสาลี เบเกอรี่ (bakery) อาหารเส้น ขนมปัง (bread) ขนมเค้ก (cake) คุ้กกี้ (cookie) พาย (pie) เครกเกอร์ (cracker) พาสต้า (pasta) บะหมี่เหลือง (yellow alkaline noodle) อุด้ง (udon) ราเมน (ramen) หมีฮกเอี้น (Hokkien noodle) แผ่นเกี๊ยว (wonton skin) บะหมีสำเร็จรูป (instant noodle) โรตี (roti) ปาท่องโก๋ ชนิดของแป้งข้าวสาลี แป้งเอนกประสงค์ (All Purpose Flour) การใช้แป้งเอนกประสงค์ทำ sponge cake click for more cake แป้งเอนกประสงค์ (All-purpose flour) คือแป้งสาลีที่ผลิตจากการนำส่วนที่เป็นเอนโดเสปิร์ม (endosperm) ของเมล็ดข้าวสาลีซึ่งแยกส่วนที่เป็นรำ (bran) และคัพพะ (germ) ออกแล้วมาบดให้ละเอียด แป้งเอนกประสงค์ผลิตจากข้าวสาลีชนิดแข็ง (hard wheat) หรือจากการผสม hard wheat และ soft wheat เข้าด้วยกัน ใช้สำหรับผลิตขนมอบได้หลายชนิด ตามชื่อเรียก คือใช้ได้เอนกประสงค์ เช่น ใช้ทำขนมปัง (bread) ที่ขี้นฟูด้วยยีสต์ (yeast bread) เค้ก (cake) คุกกี้ (cookie) พาย (pie) enriched all-purpose flour หมายถึงแป้งข้าวสาลีเอนกประสงค์ที่เสริมเหล็กและวิตามิน บี 4 ชนิดหลัก (thiamin, niacin, riboflavin และ folic acid) ในปริมาณที่เทียบเท่าหรือมากกว่าที่พบใน whole wheat flour เพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการ โดยปกติ enriched flour มีปริมาณ folic acid มากว่า whole wheat flour สองเท่า และมากกว่าแป้งสาลีประมาณ 5 เปอร์เซนต์ ที่ผลิตในสหรัฐอเมริการเป็นประเภท enriched flour bleached all-purpose flour แป้งข้าวสาลีเอนกประสงค์ฟอกสี เป็นแป้งข้าวสาลีเอนกประสงค์ที่ผ่านการฟอกขาว (bleaching) ด้วยสารฟอกขาว (bleaching agent) โดยการอบด้วย ก๊าซคลอรีน (chlorine gas) หรือ benzoyl peroxide เพื่อฟอกให้แป้งมีสีขาวสว่างขึ้น คลอรีนมีผลต่อคุณภาพการอบโดยจะออกซิไดส์แป้ง ซึ่งเรียกว่า maturing flour ซึ่งมีผลดีต่อคุณภาพของเค้กและคุ้กกี้ สารฟอกขาว (bleaching agent) ที่ใช้จะต้องไม่เหลือสารตกค้างที่เป็นอันตราย หรือทำลายสารอาหาร unbleached all-purpose flour เป็นแป้งที่ฟอกสีด้วยออกซิเจนในอากาศระหว่างการบ่ม (aging) แป้ง แป้งมีความขาวน้อยกว่าแป้งฟอกสี แป้งฟอกสีและแป้งไม่ฟอกสีมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างกัน แต่แป้งฟอกสีทำให้เค้กและคุ้กกี้ที่ผลิตได้มีคุณภาพดีกว่า Bread Flour ดูรายละเอียดที่ bread แป้งขนมปัง (bread flour) เป็นแป้งที่ได้จากการบดเอนโดเสปิร์มของเมล็ดข้าวสาลี hard red spring ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงงานผลิตขนมปัง ที่มีจำหน่ายปลีก มีทั้งชนิดฟอกสีและไม่ฟอกสี ส่วนใหญ่จะเป็นประเภท enriched flour แป้งขนมปังมีสมบัติทั่วไปคล้ายกับแป้งข้าวสาลีเอนกประสงค์ แต่มีความแข็งแรงของกลูเตนมากกว่า ขึ้นฟูได้ด้วยยีสต์ (yeast) Self-Rising Flour self-rising flour คือแป้งเอนกประสงค์ (all purpose flour) ที่มีส่วนผสมของเกลือและ leavening agnt self-rising flour 1ถ้วยตวงจะมีผงฟู (baking powder) 1 1/2 ช้อนชา และมีเกลือ 1/2 ช้อนชา self-rising flour ใช้แทนแป้งเอนกประสงค์ในสูตรได้ โดยการลดเกลือและผงฟูลงตามสัดส่วนที่มีผสมอยู่แล้วในแป้งนี้ Cake Flour แป้งเค้ก (cake flour) ได้จากการโม่ แป้งสาลีชนิดอ่อน (soft wheat) ซึ่งมีปริมาณโปรตีน ละกลูเตน (gluten) ต่ำ เหมาะสำหรับทำเค้ก (cake) คุ้กกี้ (cookie) เครกเกอร์ และพาย Pastry Flour แป้งพาย (pastry flour) เป็นแป้งที่มีโปรตีนและกลูเตนปานกลาง มีปริมาณสตาร์ซ (starch) น้อยกว่า แป้งเค้กโม่ได้จากข้าวสาลีชนิดอ่อน (soft wheat) มีโปรตีนต่ำใช้ทำเพสตรี (pastry) ชนิดต่างๆ Gluten Flour แป้งกลูเตน (gluten flour) ผลิตได้จากข้าวสาลีที่มีโปรตีนและกลูเตน (gluten) สูงมาก มีปริมาณโปรตีนมากกว่าแป้งขนมปัง (bread flour) ใช้ผสมกับแป้งสาลีโปรตีนต่ำ หรือแป้งจากเมล็ดธัญพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่ข้าวสาลีใช้ปรับปรุงคุณภาพขนมอบ และผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นฟูได้ด้วยยีสต์ (yeast) ที่มีโปรตีนสูง Vital Wheat Gluten Vital wheat gluten เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกกลูเตนออกจากแป้งข้าวสาลีที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลัก นำมาทำให้แห้ง vital wheat gluten เหลือปริมาณสตาร์ซ (starch) เพียงเล็กน้อย Semolina ซาโมลินา (Semolina) ได้จากการนำเอนโดเสปิร์มของข้าวสาลีดูรัม (durum wheat) มาบดหยาย มีปริมาณโปรตีนและกลูเตน (gluten) สูง ใช้สำหรับผลิตพาสต้า (pasta) เช่น มักโรนี (macaroni) และสปาเกตตี้ (spaghetti) และยังใช้เพื่อผลิต couscous ในอาฟริกา และลาตินอเมริกา Durum Flour Durum flour เป็นผลพลอยได้ของการผลิต ซาโมลินา (samolina) ใช้สำหรับผลิตเส้นบะหมี่ (noodle) เส้นพาสต้า (pasta) และขนมปัง (bread) บางชนิด Whole Wheat Flour Whole wheat flour อาจเรียกว่า Graham flour เป็นแป้งข้าวสาลีที่มีเนื้อหยาบ มีส่วนผสมของรำ (bran) และคัภพะ (germ) ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ได้จากแป้ง whole wheat flour จะมีเนื้อแน่น หนักกว่าที่ผลิตได้จากแป้งสีขาว (white flour) ที่แยกเอารำและคัพพะออกแล้ว ในสูตรอาจใช้ whole wheat flour ผสมกับ แป้งขาว (white flour) Farina wheat flour farina hot breakfast ฟารินา (farina) เป็นแป้งที่ได้จากการนำเอนโดเสปิร์มของข้าวสาลีชนิดแข็ง (hard wheat) ใช้เป็นวัตถุดิบหลัก ของ hot breakfast cereal และอาจใช้เพื่อผลิตพาสต้า Reference http://www.wheatflourbook.org/Main.aspx?p=1
Diffuse Reflection
Diffuse reflection เป็นปรากฏการณ์ของการสะท้อนแสงที่เกิดจากการที่แสงตกกระทบบนวัตถุทึบแสงที่มีพื้นผิวไม่เรียบ ไม่มีความมัน มีพื้นผิวสัมผัสโดยแสงที่ตกกระทบวัตถุส่วนหนึ่งจะเกิดการกระเจิง (scattering) อีกส่วนหนึ่งจะถูกดูดกลืนที่วัตถุ (absorption) ช่วงคลื่นแสงที่สะท้อนออกมาจะทำให้เกิดสีที่แตกต่างกันตามความยาวคลื่นที่ไม่ได้ถูกดูดกลืน
Centrifugal atomizer
Centrifugal atomizer หรือ Centrifugal disk atomizer เป็น atomizer ชนิดหนี่ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drier) Centrifugal atomizer ที่มีลักษณะเป็นจาน (disk) ซึ่งหมุนเร็วมาก (6,000-20,000 รอบ/นาที) จึงไม่ต้องใช้ความดันสูง โดยอาหารเหลวจะไหลลงบริเวณใกล้กับจุดศูนย์กลางของจาน และถูกเหวี่ยงออกเป็นละอองฝอยด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (centrifugal force) ให้ของเหลวกระจายออกด้านข้างของจานเป็นละอองเล็กๆ ซึ่งจะถูกทำให้แห้งโดยลมร้อน ที่อาจจะเป่าสวนทางหรือไปทางเดียวกับละอองก็ได้ ช่วงเวลาที่ละอองมีอุณหภูมิสูงจะสั้นมาก เพราะเมื่อกระทบกับอากาศร้อนแล้วการระเหยของน้ำจะเกิดขึ้นทำให้ผงแห้งและถูกแยกออกจากลมด้วยอุปกรณ์แยก เช่น ไซโคลน (cyclone) อนุภาคของผงแห้งจะแปรผันโดยตรงกับอัตราการไหล และความหนืดของอาหารเหลว และแปรผกผันกับอัตราการหมุนและเส้นผ่านศูนย์กลางของจานหมุน ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง ไม่เป็นเนื้อเดียว ซึ่งอาจมีปัญหาการอุดตันหัวฉีด
 
Control chart / แผนภูมิควบคุม
แผนภูมิที่ใช้ในการควบคุมการผลิต อาจใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร หรือหน่วยการผลิต เพื่อตรวจสอบปัญหาในกระบวนการผลิต
Aspartic acid / กรดแอสพาร์ติก
เป็นกรดแอมิโน (amino acid) ที่เป็นมีประจุลบ ชอบน้ำมาก ละลายได้ดีในน้ำ และจับกับน้ำได้ดีมาก มีสมบัติเป็นกรด ได้จากการไฮโดรไลซ์ (hydrolyse) กรดแอมิโนแอสพาราจีน (asparagine) ในแง่โภชนาการกรดแอสพาร์ติก เป็นกรดแอมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ได้ จัดเป็นกรดแอมิโนที่ไม่จำเป็น (non essential amino acid) กรดแอสพาร์ติกเป็นส่วนประกอบสำคัญของแอสพาร์เทม (aspartame) ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล (sugar substitute) ให้แคลอรี่ต่ำ
Fan / พัดลม
อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อทำให้อากาศหรือแก๊สเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ centrifugal fan ซึ่งอากาศถูกดูดเข้าในทิศขนานกับแกนหมุน ปะทะกับใบพัดและปล่อยออกในแนวตั้งฉากกับแกนหมุน มักใช้เพื่อการระบายอากาศ axial fan ซึ่งดูดอากาศเข้าและปล่อยออกในทิศขนานกับแนวแกนหมุน ใช้เพื่อเป่าอากาศ พัดลม เป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องอบแห้ง (drier) เครื่องแช่เยือกแข็ง (freezer) โดยทำหน้าที่ดูดอากาศเข้าและปล่อยออกเพื่อกระจายลมร้อน หรือลมเย็น เพื่อให้เกิดการพาความร้อน

Food wiki Thailand  จัดเต็ม โดย ครูผู้น้อย Kiss  ครูตัวใหญ่  เป็นลูกสาวครูเล็ก เป็นศิษย์ทางธรรมของคุณครูไม่ใหญ่ และครูไม่เล็ก บ้านของครูผู้น้อย อยู่หน้าวัดลุ่ม จังหวัดระยอง บ้านรอบล้อมด้วยตลาดขายอาหาร ตื่นเช้า ลืมตามาก็เจอแต่อาหาร รอบบ้าน

ครูผู้น้อย  เรียนจบทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    มาเป็นครูผู้สอนวิชาด้านอาหาร ที่ สาขาวิศวกรรมอาหาร ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทุนมูลนิธิ Fulbright ของอะเมริกา แถมได้ทุนจากมูลนิธิ เพื่อผู้หญิงที่มีอาชีพทางการศึกษา ชือ Delta Gamma Kappa (ขอบพระคุณคร๊าKiss และไม่เคยลืมพระคุณ ) ก็เลย แอบหนีเมืองไทยไปอยู่ ไปเรียนปริญญาเอก สาขา Food Science มาจาก University of Florida  หลายปี ไปล้างจาน ไปรับจ้างเป็นคนครัว เอาเงินไปเที่ยว ก็พอมีความรู้ด้านอาหาร ติดขาติดแข้ง ชอบทำอาหาร ชอบกินอาหาร วิจัยด้านอาหารบ้าง บรรยายด้านอาหารบ้าง ให้คำปรึกษาด้านอาหาร ขอคำปรึกษาด้านอาหาร ได้ครูดีๆ เพื่อนดีๆ ศิษย์ดีๆ มากมาย กรุณา เมตตาสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ ประสพการณ์สารพัดอย่างด้านอาหาร มามากกว่า 20 ปี (ก็ยังเป็นผู้น้อยอยู่ Innocent อุ อุ )   ไม่อยากใส่บ่าแบกหามไว้ กลัวความรู้จะท่วมหัวแล้วจะเอาตัวไม่รอด 5555555

Once upon a time วันดี อากาศร้อน กลางปี 2553 ครูผู้น้อย นึกสนุก ก็อยากเขียน เขียน เขียน เขียนเอง บ้าง ลอกมาบ้าง นัก

ศึกษาช่วยบ้าง ทำไปเรื่อยๆ วันละนิดละหน่อย ณ วันนี้  ปลายเดือนกุมภาพันธ์  2555  ได้มากกว่า 3300 คำแล้ว เย้ Laughing... เอามาให้อ่านกันเพลินๆ สบายๆ สิวๆ ไม่คิดมาก เอาไว้พอลูกโต สามีหนีบวช จะได้มีอะไรทำแก้รำคาญ ท่านครูผู้ใหญ่ ผู้รู้ทั้งหลาย โปรดเมตตา ให้คำแนะนำ  ผิดพลาดก็กราบขออภัย อย่าถือสา หาความกันนะคะ นะคร๊า Wink  ครูผู้น้อยเพียงตั้งใจสร้าง ให้ Food wiki  แหล่งรวมความรู้นี้เป็นวิทยาทาน on-line (ว๊าววว) อยากเห็นสังคมการเรียนรู้ (วู๊ววว....) ให้กับผู้สนใจเกี่ยวกับอาหารทั้งผู้บริโภค นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทางด้าน  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ผู้ประกอบการด้านอาหาร บุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ขาย ผู้ผลิต ได้มาอ่าน มาชม มาคุยกัน สบายๆ ไม่ได้อยากเด่นอยากดัง แค่อยากมีชื่อเสียง อุ๊ย Cool ไม่ใช่คร๊า แต่ อยากเห็นเมืองไทยเป็นครัวของโลก  จริงจริ๊งKiss อยากให้คนไทยได้กินอาหารดีๆ อร่อยๆ สุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยากเห็นรอยยิ้มที่แจ่มใส  มีน้ำใจให้กันและกัน Smile 

 

                 โลโก้อันใหม่ลูกสาวครูผู้น้อยทำให้                                     อันนี้แม่ทำค่ะ

อื่นๆ อีกมากมายยย ลองหาเอาเองใน search แล้วกันนะ ใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ้า

 

 

สุดท้ายฝากกลอนนี้ไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ ครูผู้น้อยเคยท่องตอนเด็กๆ

 

                วิชาเหมือนสินค้า                        อันมีค่าอยู่เมืองไกล

                ต้องยากลำบากไป                      จึงจะได้สินค้ามา

                จงตั้งเอากายเจ้า                         เป็นสำเภาอันโสภา

                ความเพียรเป็นโยธา                     แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

                นิ้วเป็นสายระยาง                        สองเท้าต่างสมอใหญ่

                ปากเป็นนายงานไป                     อัชฌาสัยเป็นเสบียง

                สติเป็นหางเสือ                           ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง

                ถือไว้อย่าให้เอียง                        ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา

                ปัญญาเป็นกล้องแก้ว                  ตรวจดูแถวแนวหินผา

                เจ้าจงเอาหูตา                             เป็นล้าต้าฟังดูลม

                ขี้เกียจคือปลาร้าย                       จะทำลายให้เรือจม

                เอาใจเป็นปืนคม                         ยิงระดมให้จมไป

                จึงจะได้สินค้ามา                        คือวิชาอันพิศมัย

                จงหมั่นมั่นหมายใจ                     อย่าได้คร้านการวิชา

สมัครสมาชิก