Food Wiki

สารานุกรมอาหารออนไลน์ (Online Food Encyclopedia) เฉพาะทางด้านอาหาร เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต เปิดบริการให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจด้านอาหาร ซึ่งจัดเรียงตามตัวอักษร ทั้งอังกฤษ-ไทย ศัพท์ทางที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร ครบวงจร

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

หมวดหมู่คำศัพท์


คำศัพท์ที่น่าสนใจ
Dairy product / ผลิตภัณฑ์นม
ผลิตภัณฑ์นม (dairy product) ตามนิยามของ codex (food catagory 01.0) (http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/foods/details.html?id=0) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ได้จากน้ำนมของสัตว์ เช่น โค แกะ แพะ ควาย และเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 267 (พ.ศ.2545) ) ผลิตภัณฑ์นม ชนิด plain หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ปรุงแต่งรส (flavored) และไม่มีส่วนผสมของผักผลไม้ หรือส่วนผสมอื่นที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากน้ำนม นอกจากได้รับอนุญาติโดยมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์นม ชนิด analogues หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีการแทนที่ไขมันนม บางส่วน หรือทั้งหมด ด้วยน้ำมันพืช หรือไขมันพืช ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม น้ำนมพาสเจอไรซ์ (pasteurized milk) น้ำนมสเตอริไลซ์ (sterilized milk) น้ำนมยูเอชที (Ultra High Temperature, UHT) นมข้นไม่หวาน (condensed milk หรือ evaporated milk ) นมข้นหวาน (sweeten condensed milk) ครีม (cream) เนย (butter) นมผง เวย์ (whey) เคซีน (casein) ไอศกรีม (ice cream) นมเปรี้ยว (fermented milk) ได้แก่ โยเกิร์ต (yogurt) คีเฟอร์ (kefir) เนยแข็ง (cheese)
Baking / การอบ
การอบ (baking) คือ การทำอาหารให้สุก (cooking) โดยใช้ความร้อนแห้ง (dry heating) อุปกรณ์ ได้แก่ เตาอบ (oven) การเปลี่ยนแปลงของอาหารระหว่างการอบ ความร้อนระหว่างการอบทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนทั้งแบบการพาความร้อนร่วมกับการแผ่รังสี ไปที่ผิวหน้าของอาหาร และนำความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในชิ้นอาหาร ระหว่างการอบยังมีการถ่ายเทมวลออกจากผิวของอาหาร ทำให้อาหารมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณผิวหน้าขอ่งอาหาร น้ำในอาหารจะระเหยออกไป เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณภาพด้านต่างๆ ของอาหาร ได้แก่ ทำให้อาหารสุก โดยทำให้แป้งเกิดการเจลาติไนซ์ (gelatinization) และโปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ (protein denaturation) ทำให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์เบเกอรีจากปฏิกิริยาของสารที่ทำให้ขึ้นฟู (leavening agent) เกิดเป็นโครงสร้างที่มีรูอากาศ ภายใน เกิดเปลือกแข็ง (crust) ที่ผิวนอกของอาหาร การเปลี่ยนแปลงสี โดยเฉพาะที่ผิวนอกของอาหาร เกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาล (browing reaction) เช่น Maillard reaction, caramelization ซึ่งเป็นปฏิกิริยาสีน้ำตาลที่ไม่เกี่ยวกับเอนไซม์ (non enzymatic browning reaction) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างโปรตีนหรือกรดแอมิโนกับน้ำตาลในภาวะที่มีอุณหภูมิสูง อาหารที่ทำให้สุกด้วยการอบ อาหารที่ทำให้สุกด้วยการอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี (bakery) รวมทั้งอาหารต่างๆ เช่น พิซซ่า (pizza) ทอร์ทิลลา (tortilla) ขนมปัง (bread) เครกเกอร์ (cracker) ขนมเค้ก (cake) บิสกิต (biscuit) มัฟฟิน (muffin) พาย (pie)
Feeder / ตัวป้อน
Feeder เป็นอุปกรณ์ ซึ่งเป็นส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ลำเลียงหรือควบคุมการไหลของวัสดุเข้าสู่กระบวนการผลิต
 
Laminate / ลามิเนต
v. เชื่อมประสาน แผ่นวัสดุหลายชั้นเข้าด้วยกัน ด้วยการ รีด อัด เคลือบ ให้รวมเป็นแผ่นเดียว n. วัสดุที่ได้จากการลามิเนต
Baffle / แผ่นกั้น
แผ่นกั้น (baffle) หมายถึง แผ่นที่เปลี่ยนทิศหรือลดกระแสการไหล เช่น แผ่นกั้นที่ติดตั้งถังผสม (mixing tank) ของเหลวเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนทิศทางการไหล ทำให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วน (turbulent flow) ป้องกันการเกิดวอร์เทค (vortex) หรือ แผ่นกั้นที่ติดตั้งในเครื่องอบแห้ง (drier) เพื่อให้เกิดการคลุกเคล้าของวัสดุ
Aspartic acid / กรดแอสพาร์ติก
เป็นกรดแอมิโน (amino acid) ที่เป็นมีประจุลบ ชอบน้ำมาก ละลายได้ดีในน้ำ และจับกับน้ำได้ดีมาก มีสมบัติเป็นกรด ได้จากการไฮโดรไลซ์ (hydrolyse) กรดแอมิโนแอสพาราจีน (asparagine) ในแง่โภชนาการกรดแอสพาร์ติก เป็นกรดแอมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ได้ จัดเป็นกรดแอมิโนที่ไม่จำเป็น (non essential amino acid) กรดแอสพาร์ติกเป็นส่วนประกอบสำคัญของแอสพาร์เทม (aspartame) ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล (sugar substitute) ให้แคลอรี่ต่ำ

Food wiki Thailand  จัดเต็ม โดย ครูผู้น้อย Kiss  ครูตัวใหญ่  เป็นลูกสาวครูเล็ก เป็นศิษย์ทางธรรมของคุณครูไม่ใหญ่ และครูไม่เล็ก บ้านของครูผู้น้อย อยู่หน้าวัดลุ่ม จังหวัดระยอง บ้านรอบล้อมด้วยตลาดขายอาหาร ตื่นเช้า ลืมตามาก็เจอแต่อาหาร รอบบ้าน

ครูผู้น้อย  เรียนจบทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    มาเป็นครูผู้สอนวิชาด้านอาหาร ที่ สาขาวิศวกรรมอาหาร ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทุนมูลนิธิ Fulbright ของอะเมริกา แถมได้ทุนจากมูลนิธิ เพื่อผู้หญิงที่มีอาชีพทางการศึกษา ชือ Delta Gamma Kappa (ขอบพระคุณคร๊าKiss และไม่เคยลืมพระคุณ ) ก็เลย แอบหนีเมืองไทยไปอยู่ ไปเรียนปริญญาเอก สาขา Food Science มาจาก University of Florida  หลายปี ไปล้างจาน ไปรับจ้างเป็นคนครัว เอาเงินไปเที่ยว ก็พอมีความรู้ด้านอาหาร ติดขาติดแข้ง ชอบทำอาหาร ชอบกินอาหาร วิจัยด้านอาหารบ้าง บรรยายด้านอาหารบ้าง ให้คำปรึกษาด้านอาหาร ขอคำปรึกษาด้านอาหาร ได้ครูดีๆ เพื่อนดีๆ ศิษย์ดีๆ มากมาย กรุณา เมตตาสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ ประสพการณ์สารพัดอย่างด้านอาหาร มามากกว่า 20 ปี (ก็ยังเป็นผู้น้อยอยู่ Innocent อุ อุ )   ไม่อยากใส่บ่าแบกหามไว้ กลัวความรู้จะท่วมหัวแล้วจะเอาตัวไม่รอด 5555555

Once upon a time วันดี อากาศร้อน กลางปี 2553 ครูผู้น้อย นึกสนุก ก็อยากเขียน เขียน เขียน เขียนเอง บ้าง ลอกมาบ้าง นัก

ศึกษาช่วยบ้าง ทำไปเรื่อยๆ วันละนิดละหน่อย ณ วันนี้  ปลายเดือนกุมภาพันธ์  2555  ได้มากกว่า 3300 คำแล้ว เย้ Laughing... เอามาให้อ่านกันเพลินๆ สบายๆ สิวๆ ไม่คิดมาก เอาไว้พอลูกโต สามีหนีบวช จะได้มีอะไรทำแก้รำคาญ ท่านครูผู้ใหญ่ ผู้รู้ทั้งหลาย โปรดเมตตา ให้คำแนะนำ  ผิดพลาดก็กราบขออภัย อย่าถือสา หาความกันนะคะ นะคร๊า Wink  ครูผู้น้อยเพียงตั้งใจสร้าง ให้ Food wiki  แหล่งรวมความรู้นี้เป็นวิทยาทาน on-line (ว๊าววว) อยากเห็นสังคมการเรียนรู้ (วู๊ววว....) ให้กับผู้สนใจเกี่ยวกับอาหารทั้งผู้บริโภค นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทางด้าน  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ผู้ประกอบการด้านอาหาร บุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ขาย ผู้ผลิต ได้มาอ่าน มาชม มาคุยกัน สบายๆ ไม่ได้อยากเด่นอยากดัง แค่อยากมีชื่อเสียง อุ๊ย Cool ไม่ใช่คร๊า แต่ อยากเห็นเมืองไทยเป็นครัวของโลก  จริงจริ๊งKiss อยากให้คนไทยได้กินอาหารดีๆ อร่อยๆ สุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยากเห็นรอยยิ้มที่แจ่มใส  มีน้ำใจให้กันและกัน Smile 

 

                 โลโก้อันใหม่ลูกสาวครูผู้น้อยทำให้                                     อันนี้แม่ทำค่ะ

อื่นๆ อีกมากมายยย ลองหาเอาเองใน search แล้วกันนะ ใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ้า

 

 

สุดท้ายฝากกลอนนี้ไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ ครูผู้น้อยเคยท่องตอนเด็กๆ

 

                วิชาเหมือนสินค้า                        อันมีค่าอยู่เมืองไกล

                ต้องยากลำบากไป                      จึงจะได้สินค้ามา

                จงตั้งเอากายเจ้า                         เป็นสำเภาอันโสภา

                ความเพียรเป็นโยธา                     แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

                นิ้วเป็นสายระยาง                        สองเท้าต่างสมอใหญ่

                ปากเป็นนายงานไป                     อัชฌาสัยเป็นเสบียง

                สติเป็นหางเสือ                           ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง

                ถือไว้อย่าให้เอียง                        ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา

                ปัญญาเป็นกล้องแก้ว                  ตรวจดูแถวแนวหินผา

                เจ้าจงเอาหูตา                             เป็นล้าต้าฟังดูลม

                ขี้เกียจคือปลาร้าย                       จะทำลายให้เรือจม

                เอาใจเป็นปืนคม                         ยิงระดมให้จมไป

                จึงจะได้สินค้ามา                        คือวิชาอันพิศมัย

                จงหมั่นมั่นหมายใจ                     อย่าได้คร้านการวิชา

สมัครสมาชิก