Food Wiki

สารานุกรมอาหารออนไลน์ (Online Food Encyclopedia) เฉพาะทางด้านอาหาร เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต เปิดบริการให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจด้านอาหาร ซึ่งจัดเรียงตามตัวอักษร ทั้งอังกฤษ-ไทย ศัพท์ทางที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร ครบวงจร

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

หมวดหมู่คำศัพท์


คำศัพท์ที่น่าสนใจ
Best before date / วันที่ควรบริโภคก่อน
วันที่ควรบริโภคก่อน (best before date , best before อาจใช้ best by หรือคำย่อว่า BB) หมายถึง วันที่ผลิตภัณฑ์อาหารมีสภาพสดและคุณภาพดีเยี่ยมก่อนวันที่ตามที่ระบุไว้ การพิมพ์วันที่ควรบริโภคก่อน ทำได้ด้วยเครื่องพิมพ์รหัส (coder) โดยจะทำไปบนบรรจุภัณฑ์ หรือทำบนพื้นผิวของอาหารโดยตรง เช่น บนเปลือกไข่ ตัวอย่างเช่น น้ำมะม่วงบรรจุกล่องยูเอชที ในรูปพิมพ์รหัส ระบุ best before date คือ 12092013 หมายถึง น้ำมะม่วงกล่องนั้นจะสดใหม่และคุณภาพดีหากนำมารับประทานก่อนวันที่12 เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2013 เป็นต้น แต่วันที่ควรบริโภคก่อน ถึงแม้ว่าจะเกินวันที่ระบุไปแล้วก็ยังสามารถรับประทาน หรือนำมาปรุงอาหารได้ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอาหาร เช่น สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส ความหนืด แต่ไม่มีปัญหาในเชิงความปลอดภัยอาหาร (food safety) ไม่มีการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) จึงยังสามารถนำมารับประทานได้โดยไม่มีอันตราย ทีมา : http://www.ptasia.biz/index.php?tpid=0403 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ระบุวันที่บริโภคก่อน อาหารแช่เยือกแข็ง (frozen food) ไข่ไก่สด อาหารแห้ง (dried food) ที่มา : http://www.ptasia.biz/index.php?tpid=0409
Cross section / การตัดตามขวาง
การตัดตามขวาง เป็นการตัดผ่าขวางตามรูปร่างของวัตถุ
Wheat flour / แป้งข้าวสาลี
แป้งข้าวสาลี (wheat flour) แป้งข้าวสาลี (wheat flour) เป็นแป้ง (flour) ที่ได้จากเมล็ดของข้าวสาลี (wheat) โดยใช้ส่วนที่เป็นเอนโดเสเปิร์ม นำมาโม่ (milling) ให้เป็นผงละเอียด โปรตีนในแป้งสาลี ทำให้แป้งสาลีมีสมบัติเฉพาะที่ต่างจากแป้งอื่น ประกอบด้วย โปรตีนกลูเตนิน (glutenin) และไกลอะดิน (gliadin) ในสัดส่วนเท่าๆ กัน จะสร้างพันธะไดซัลไฟด์ (disulfidebond) ทำให้ได้กลูเตน (gluten) ซึ่งมีลักษณะเหนียวและยืดหยุ่น สามารถเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ผลิตขึ้นโดยสารที่ทำให้ขึ้นฟู (leavening agent) เช่น ยีสต์ (yeast) หรือผงฟู (baking powder) เอาไว้ได้ ทำให้รักษารูป ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวสาลี เบเกอรี่ (bakery) อาหารเส้น ขนมปัง (bread) ขนมเค้ก (cake) คุ้กกี้ (cookie) พาย (pie) เครกเกอร์ (cracker) พาสต้า (pasta) บะหมี่เหลือง (yellow alkaline noodle) อุด้ง (udon) ราเมน (ramen) หมีฮกเอี้น (Hokkien noodle) แผ่นเกี๊ยว (wonton skin) บะหมีสำเร็จรูป (instant noodle) โรตี (roti) ปาท่องโก๋ ชนิดของแป้งข้าวสาลี แป้งเอนกประสงค์ (All Purpose Flour) การใช้แป้งเอนกประสงค์ทำ sponge cake click for more cake แป้งเอนกประสงค์ (All-purpose flour) คือแป้งสาลีที่ผลิตจากการนำส่วนที่เป็นเอนโดเสปิร์ม (endosperm) ของเมล็ดข้าวสาลีซึ่งแยกส่วนที่เป็นรำ (bran) และคัพพะ (germ) ออกแล้วมาบดให้ละเอียด แป้งเอนกประสงค์ผลิตจากข้าวสาลีชนิดแข็ง (hard wheat) หรือจากการผสม hard wheat และ soft wheat เข้าด้วยกัน ใช้สำหรับผลิตขนมอบได้หลายชนิด ตามชื่อเรียก คือใช้ได้เอนกประสงค์ เช่น ใช้ทำขนมปัง (bread) ที่ขี้นฟูด้วยยีสต์ (yeast bread) เค้ก (cake) คุกกี้ (cookie) พาย (pie) enriched all-purpose flour หมายถึงแป้งข้าวสาลีเอนกประสงค์ที่เสริมเหล็กและวิตามิน บี 4 ชนิดหลัก (thiamin, niacin, riboflavin และ folic acid) ในปริมาณที่เทียบเท่าหรือมากกว่าที่พบใน whole wheat flour เพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการ โดยปกติ enriched flour มีปริมาณ folic acid มากว่า whole wheat flour สองเท่า และมากกว่าแป้งสาลีประมาณ 5 เปอร์เซนต์ ที่ผลิตในสหรัฐอเมริการเป็นประเภท enriched flour bleached all-purpose flour แป้งข้าวสาลีเอนกประสงค์ฟอกสี เป็นแป้งข้าวสาลีเอนกประสงค์ที่ผ่านการฟอกขาว (bleaching) ด้วยสารฟอกขาว (bleaching agent) โดยการอบด้วย ก๊าซคลอรีน (chlorine gas) หรือ benzoyl peroxide เพื่อฟอกให้แป้งมีสีขาวสว่างขึ้น คลอรีนมีผลต่อคุณภาพการอบโดยจะออกซิไดส์แป้ง ซึ่งเรียกว่า maturing flour ซึ่งมีผลดีต่อคุณภาพของเค้กและคุ้กกี้ สารฟอกขาว (bleaching agent) ที่ใช้จะต้องไม่เหลือสารตกค้างที่เป็นอันตราย หรือทำลายสารอาหาร unbleached all-purpose flour เป็นแป้งที่ฟอกสีด้วยออกซิเจนในอากาศระหว่างการบ่ม (aging) แป้ง แป้งมีความขาวน้อยกว่าแป้งฟอกสี แป้งฟอกสีและแป้งไม่ฟอกสีมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างกัน แต่แป้งฟอกสีทำให้เค้กและคุ้กกี้ที่ผลิตได้มีคุณภาพดีกว่า Bread Flour ดูรายละเอียดที่ bread แป้งขนมปัง (bread flour) เป็นแป้งที่ได้จากการบดเอนโดเสปิร์มของเมล็ดข้าวสาลี hard red spring ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงงานผลิตขนมปัง ที่มีจำหน่ายปลีก มีทั้งชนิดฟอกสีและไม่ฟอกสี ส่วนใหญ่จะเป็นประเภท enriched flour แป้งขนมปังมีสมบัติทั่วไปคล้ายกับแป้งข้าวสาลีเอนกประสงค์ แต่มีความแข็งแรงของกลูเตนมากกว่า ขึ้นฟูได้ด้วยยีสต์ (yeast) Self-Rising Flour self-rising flour คือแป้งเอนกประสงค์ (all purpose flour) ที่มีส่วนผสมของเกลือและ leavening agnt self-rising flour 1ถ้วยตวงจะมีผงฟู (baking powder) 1 1/2 ช้อนชา และมีเกลือ 1/2 ช้อนชา self-rising flour ใช้แทนแป้งเอนกประสงค์ในสูตรได้ โดยการลดเกลือและผงฟูลงตามสัดส่วนที่มีผสมอยู่แล้วในแป้งนี้ Cake Flour แป้งเค้ก (cake flour) ได้จากการโม่ แป้งสาลีชนิดอ่อน (soft wheat) ซึ่งมีปริมาณโปรตีน ละกลูเตน (gluten) ต่ำ เหมาะสำหรับทำเค้ก (cake) คุ้กกี้ (cookie) เครกเกอร์ และพาย Pastry Flour แป้งพาย (pastry flour) เป็นแป้งที่มีโปรตีนและกลูเตนปานกลาง มีปริมาณสตาร์ซ (starch) น้อยกว่า แป้งเค้กโม่ได้จากข้าวสาลีชนิดอ่อน (soft wheat) มีโปรตีนต่ำใช้ทำเพสตรี (pastry) ชนิดต่างๆ Gluten Flour แป้งกลูเตน (gluten flour) ผลิตได้จากข้าวสาลีที่มีโปรตีนและกลูเตน (gluten) สูงมาก มีปริมาณโปรตีนมากกว่าแป้งขนมปัง (bread flour) ใช้ผสมกับแป้งสาลีโปรตีนต่ำ หรือแป้งจากเมล็ดธัญพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่ข้าวสาลีใช้ปรับปรุงคุณภาพขนมอบ และผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นฟูได้ด้วยยีสต์ (yeast) ที่มีโปรตีนสูง Vital Wheat Gluten Vital wheat gluten เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกกลูเตนออกจากแป้งข้าวสาลีที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลัก นำมาทำให้แห้ง vital wheat gluten เหลือปริมาณสตาร์ซ (starch) เพียงเล็กน้อย Semolina ซาโมลินา (Semolina) ได้จากการนำเอนโดเสปิร์มของข้าวสาลีดูรัม (durum wheat) มาบดหยาย มีปริมาณโปรตีนและกลูเตน (gluten) สูง ใช้สำหรับผลิตพาสต้า (pasta) เช่น มักโรนี (macaroni) และสปาเกตตี้ (spaghetti) และยังใช้เพื่อผลิต couscous ในอาฟริกา และลาตินอเมริกา Durum Flour Durum flour เป็นผลพลอยได้ของการผลิต ซาโมลินา (samolina) ใช้สำหรับผลิตเส้นบะหมี่ (noodle) เส้นพาสต้า (pasta) และขนมปัง (bread) บางชนิด Whole Wheat Flour Whole wheat flour อาจเรียกว่า Graham flour เป็นแป้งข้าวสาลีที่มีเนื้อหยาบ มีส่วนผสมของรำ (bran) และคัภพะ (germ) ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ได้จากแป้ง whole wheat flour จะมีเนื้อแน่น หนักกว่าที่ผลิตได้จากแป้งสีขาว (white flour) ที่แยกเอารำและคัพพะออกแล้ว ในสูตรอาจใช้ whole wheat flour ผสมกับ แป้งขาว (white flour) Farina wheat flour farina hot breakfast ฟารินา (farina) เป็นแป้งที่ได้จากการนำเอนโดเสปิร์มของข้าวสาลีชนิดแข็ง (hard wheat) ใช้เป็นวัตถุดิบหลัก ของ hot breakfast cereal และอาจใช้เพื่อผลิตพาสต้า Reference http://www.wheatflourbook.org/Main.aspx?p=1
 
Natural flavoring
Natural flavoring หรืออาจเรียกว่า natural flavors หมายถึง สารให้กลิ่นรส (flavoring agent) ที่ได้จากธรรมชาติ เช่น จากผลไม้น้ำผลไม้ผักน้ำผัก โกโก้ กาแฟ ชาเขียว ยีสต์สกัด พืชสมุนไพร เครื่องเทศจากส่วนต่างๆ เช่นตะไคร้โป๊ยกั๊กพริกไทย กานพลูอบเชยดอกไม้ รวมกลิ่นที่ได้จากเนื้อสัตว์อาหารทะเลสัตว์ปีกไข่น้ำนม และผลิตภัณฑ์นม กลิ่นที่ได้จากการหมัก มีหน้าที่หลักใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกลิ่นรสให้อาหาร โดยผสมกับอาหารโดยตรง ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางโภชนาการ โป๊ยกั๊ก หรือ จันทน์แปดกลีบ (star anise) การผลิต การผลิตกลิ่นรสที่ได้จากธรรมชาติ อาจทำได้หลายวิธี เช่น การทำแห้ง (dehydration) การคั่ว (roasting) การหมัก (fermentaiton) การสกัด (extraction) การกลั่น (distillation) รูปแบบ รูปแบบของกลิ่นรสจากธรรมชาติ อาจอยู่ในรูปแบบของแห้ง ของเหลว น้ำมันหอมระเหย (essential oil) โอลิโอเรซิน (oleoresin) , encapsulation
Boiling point elevation / การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจุดเดือด
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจุดเดือด (boiling point) ปกติของของเหลวบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการมีสารอื่นละลายอยู่ในของเหลวนั้น เช่น การเพิ่มขึ้นของจุดเดือดน้ำเชื่อมเมื่อมีความเข้มข้นของน้ำตาลในสารละลายเพิ่มขึ้น
CIE
เป็นคำย่อ ของ องค์กรวัดสีโลก "CIE" ย่อมาจาก "COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE" หรือเรียกว่า คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ หรือ องกรค์กลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานองกรค์กลางสากลที่ได้รับการยอมรับ และ ทำหน้าที่ ให้ความรู้,พัฒนาความก้าวหน้า และปรับปรุงมาตรฐานในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และศิลปะของแสงและแสงสี,เทคโนโลยีวิสัยทัศน์ และ ภาพ CIE เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้บริการแก่ประเทศสมาชิกบนพื้นฐานความสมัครใจ นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1913 CIE ได้กลายเป็นองค์กรมืออาชีพและได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวแทนผู้มีอำนาจที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับโดย ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล แหล่งกำเนิดแสงมาตรฐาน (standard illuminant)

Food wiki Thailand  จัดเต็ม โดย ครูผู้น้อย Kiss  ครูตัวใหญ่  เป็นลูกสาวครูเล็ก เป็นศิษย์ทางธรรมของคุณครูไม่ใหญ่ และครูไม่เล็ก บ้านของครูผู้น้อย อยู่หน้าวัดลุ่ม จังหวัดระยอง บ้านรอบล้อมด้วยตลาดขายอาหาร ตื่นเช้า ลืมตามาก็เจอแต่อาหาร รอบบ้าน

ครูผู้น้อย  เรียนจบทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    มาเป็นครูผู้สอนวิชาด้านอาหาร ที่ สาขาวิศวกรรมอาหาร ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทุนมูลนิธิ Fulbright ของอะเมริกา แถมได้ทุนจากมูลนิธิ เพื่อผู้หญิงที่มีอาชีพทางการศึกษา ชือ Delta Gamma Kappa (ขอบพระคุณคร๊าKiss และไม่เคยลืมพระคุณ ) ก็เลย แอบหนีเมืองไทยไปอยู่ ไปเรียนปริญญาเอก สาขา Food Science มาจาก University of Florida  หลายปี ไปล้างจาน ไปรับจ้างเป็นคนครัว เอาเงินไปเที่ยว ก็พอมีความรู้ด้านอาหาร ติดขาติดแข้ง ชอบทำอาหาร ชอบกินอาหาร วิจัยด้านอาหารบ้าง บรรยายด้านอาหารบ้าง ให้คำปรึกษาด้านอาหาร ขอคำปรึกษาด้านอาหาร ได้ครูดีๆ เพื่อนดีๆ ศิษย์ดีๆ มากมาย กรุณา เมตตาสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ ประสพการณ์สารพัดอย่างด้านอาหาร มามากกว่า 20 ปี (ก็ยังเป็นผู้น้อยอยู่ Innocent อุ อุ )   ไม่อยากใส่บ่าแบกหามไว้ กลัวความรู้จะท่วมหัวแล้วจะเอาตัวไม่รอด 5555555

Once upon a time วันดี อากาศร้อน กลางปี 2553 ครูผู้น้อย นึกสนุก ก็อยากเขียน เขียน เขียน เขียนเอง บ้าง ลอกมาบ้าง นัก

ศึกษาช่วยบ้าง ทำไปเรื่อยๆ วันละนิดละหน่อย ณ วันนี้  ปลายเดือนกุมภาพันธ์  2555  ได้มากกว่า 3300 คำแล้ว เย้ Laughing... เอามาให้อ่านกันเพลินๆ สบายๆ สิวๆ ไม่คิดมาก เอาไว้พอลูกโต สามีหนีบวช จะได้มีอะไรทำแก้รำคาญ ท่านครูผู้ใหญ่ ผู้รู้ทั้งหลาย โปรดเมตตา ให้คำแนะนำ  ผิดพลาดก็กราบขออภัย อย่าถือสา หาความกันนะคะ นะคร๊า Wink  ครูผู้น้อยเพียงตั้งใจสร้าง ให้ Food wiki  แหล่งรวมความรู้นี้เป็นวิทยาทาน on-line (ว๊าววว) อยากเห็นสังคมการเรียนรู้ (วู๊ววว....) ให้กับผู้สนใจเกี่ยวกับอาหารทั้งผู้บริโภค นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทางด้าน  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ผู้ประกอบการด้านอาหาร บุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ขาย ผู้ผลิต ได้มาอ่าน มาชม มาคุยกัน สบายๆ ไม่ได้อยากเด่นอยากดัง แค่อยากมีชื่อเสียง อุ๊ย Cool ไม่ใช่คร๊า แต่ อยากเห็นเมืองไทยเป็นครัวของโลก  จริงจริ๊งKiss อยากให้คนไทยได้กินอาหารดีๆ อร่อยๆ สุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยากเห็นรอยยิ้มที่แจ่มใส  มีน้ำใจให้กันและกัน Smile 

 

                 โลโก้อันใหม่ลูกสาวครูผู้น้อยทำให้                                     อันนี้แม่ทำค่ะ

อื่นๆ อีกมากมายยย ลองหาเอาเองใน search แล้วกันนะ ใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ้า

 

 

สุดท้ายฝากกลอนนี้ไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ ครูผู้น้อยเคยท่องตอนเด็กๆ

 

                วิชาเหมือนสินค้า                        อันมีค่าอยู่เมืองไกล

                ต้องยากลำบากไป                      จึงจะได้สินค้ามา

                จงตั้งเอากายเจ้า                         เป็นสำเภาอันโสภา

                ความเพียรเป็นโยธา                     แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

                นิ้วเป็นสายระยาง                        สองเท้าต่างสมอใหญ่

                ปากเป็นนายงานไป                     อัชฌาสัยเป็นเสบียง

                สติเป็นหางเสือ                           ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง

                ถือไว้อย่าให้เอียง                        ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา

                ปัญญาเป็นกล้องแก้ว                  ตรวจดูแถวแนวหินผา

                เจ้าจงเอาหูตา                             เป็นล้าต้าฟังดูลม

                ขี้เกียจคือปลาร้าย                       จะทำลายให้เรือจม

                เอาใจเป็นปืนคม                         ยิงระดมให้จมไป

                จึงจะได้สินค้ามา                        คือวิชาอันพิศมัย

                จงหมั่นมั่นหมายใจ                     อย่าได้คร้านการวิชา

สมัครสมาชิก