Food Wiki

สารานุกรมอาหารออนไลน์ (Online Food Encyclopedia) เฉพาะทางด้านอาหาร เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต เปิดบริการให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจด้านอาหาร ซึ่งจัดเรียงตามตัวอักษร ทั้งอังกฤษ-ไทย ศัพท์ทางที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร ครบวงจร

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

หมวดหมู่คำศัพท์


คำศัพท์ที่น่าสนใจ
Mustard / มัสตาร์ด
มัสตาร์ด คือ เครื่องเทศ (spice) ชนิดหนึ่งได้จากเมล็ดของพืชล้มลุก ในสกุล Brassica วงศ์ Crucif มัสตาร์ดใช้เป็นเครื่องปรุงรส (condiment) เป็นสารให้กลิ่นรส (flavoring agent) ที่ได้จากธรรมชาติ (natural flavoring) และมีสมบัติเป็นอิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) มีสีเหลือง รสเผ็ด ดิจองมัสตาร์ด (Dijon mustard) หมายถึง เป็นมัสตาร์ดที่เริ่มต้นผลิตจากเมืองดิจอง (Dijon) ในประเทศฝรั่งเศส เป็นมัลตาร์ดชนิดครีมปรุงรส มีสีเหลืองอ่อน รสเผ็ด ฉุน เปรี้ยว เค็ม ทำจากเมล็ดมัสตาร์ดผสมน้ำ น้ำตาล ไวน์ขาว เกลือ และเครื่องเทศอื่นๆ อาจจะเรียกว่ามัลตาร์ดฝรั่งเศล (french mustard) โฮลเกรนมัสตารด (whole grain mustard) เป็นมัสตาร์ด แบบเมล็ดบดหยาบ
Agglomeration / การรวมกลุ่ม
Aggrlomeration เป็นกระบวนการที่ทำให้วัสดุที่เป็นผงขนาดเล็ก หลังผ่านการทำทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drier) เพื่อให้อาหารผง รวมตัวเป็นก้อน มีขนาดใหญ่ขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวจะพื้นที่ผิวสัมผัสน้ำมากขึ้น มีความหนาแน่นรวม (bulk density) น้อยลง ช่วยทำให้การละลายดีขึ้น เป็นกระบวนการที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มผงละลายเร็ว เช่น กาแฟผง นมผง โกโก้ อาหารเด็ก เป็นต้น ที่มาhttp://www.neuhaus-neotec.de/partikel_ws/en/wirbelschicht/agglomeration/ อุปกรณ์ที่ใช้ให้เกิดการรวมกลุ่มของอาหารผง เรียกว่า agglomerator ที่อาจทำงานด้วยการเสปรย์ของน้ำ เพื่อทำให้ผงเล็กๆ มาเกาะติดกันอย่างหลวมๆกลไกการเกิดการรวมกลุ่ม เกิดขึ้นบริเวณผิวหน้าของอนุภาคอาหารผง แล้วนำไปอบให้แห้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง ด้วย fluidized bed drierซึ่งวิธีนี้อาจเรียกว่า Rewet agglomeration
Centrifugal atomizer
Centrifugal atomizer หรือ Centrifugal disk atomizer เป็น atomizer ชนิดหนี่ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drier) Centrifugal atomizer ที่มีลักษณะเป็นจาน (disk) ซึ่งหมุนเร็วมาก (6,000-20,000 รอบ/นาที) จึงไม่ต้องใช้ความดันสูง โดยอาหารเหลวจะไหลลงบริเวณใกล้กับจุดศูนย์กลางของจาน และถูกเหวี่ยงออกเป็นละอองฝอยด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (centrifugal force) ให้ของเหลวกระจายออกด้านข้างของจานเป็นละอองเล็กๆ ซึ่งจะถูกทำให้แห้งโดยลมร้อน ที่อาจจะเป่าสวนทางหรือไปทางเดียวกับละอองก็ได้ ช่วงเวลาที่ละอองมีอุณหภูมิสูงจะสั้นมาก เพราะเมื่อกระทบกับอากาศร้อนแล้วการระเหยของน้ำจะเกิดขึ้นทำให้ผงแห้งและถูกแยกออกจากลมด้วยอุปกรณ์แยก เช่น ไซโคลน (cyclone) อนุภาคของผงแห้งจะแปรผันโดยตรงกับอัตราการไหล และความหนืดของอาหารเหลว และแปรผกผันกับอัตราการหมุนและเส้นผ่านศูนย์กลางของจานหมุน ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง ไม่เป็นเนื้อเดียว ซึ่งอาจมีปัญหาการอุดตันหัวฉีด
 
Agglomerator
อุปกรณ์ที่ทำให้อาหารผง เช่น กาแฟผง รวมตัวกันเป็นก้อนหลังจากการทำแห้ง ด้วย spray drier มาแล้วนำอาหารผงมาเสปร์ยน้ำ เพื่อให้อนุภาคอาหารผงจับตัวกันหลวมๆ แล้วนำไปทำให้แห้งอีกครั้งหนี่ง วิธีการนี้เรียกว่า agglomeration มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาหารผงละลายได้ดีขึ้น
Batch / ชุด รุ่น กะ
Bacth หมายถึงการกระทำที่สำเร็จเป็นครั้งๆ ไม่ต่อเนื่อง เป็นชุด รุ่น กะ เช่น batch pasteurization หมายถึง การพาสเจอร์ไรซ์ แบบเป็นชุด ไม่ต่อเนื่อง batch retort หมายถึงหม้อฆ่าเชื้อที่ฆ่าเชื้ออาหารเป็นชุด เมื่อครบกำหนดเวลาฆ่าเชื้อ จะนำอาหารออกมาเป็นชุด
Best before date / วันที่ควรบริโภคก่อน
วันที่ควรบริโภคก่อน (best before date , best before อาจใช้ best by หรือคำย่อว่า BB) หมายถึง วันที่ผลิตภัณฑ์อาหารมีสภาพสดและคุณภาพดีเยี่ยมก่อนวันที่ตามที่ระบุไว้ การพิมพ์วันที่ควรบริโภคก่อน ทำได้ด้วยเครื่องพิมพ์รหัส (coder) โดยจะทำไปบนบรรจุภัณฑ์ หรือทำบนพื้นผิวของอาหารโดยตรง เช่น บนเปลือกไข่ ตัวอย่างเช่น น้ำมะม่วงบรรจุกล่องยูเอชที ในรูปพิมพ์รหัส ระบุ best before date คือ 12092013 หมายถึง น้ำมะม่วงกล่องนั้นจะสดใหม่และคุณภาพดีหากนำมารับประทานก่อนวันที่12 เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2013 เป็นต้น แต่วันที่ควรบริโภคก่อน ถึงแม้ว่าจะเกินวันที่ระบุไปแล้วก็ยังสามารถรับประทาน หรือนำมาปรุงอาหารได้ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอาหาร เช่น สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส ความหนืด แต่ไม่มีปัญหาในเชิงความปลอดภัยอาหาร (food safety) ไม่มีการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) จึงยังสามารถนำมารับประทานได้โดยไม่มีอันตราย ทีมา : http://www.ptasia.biz/index.php?tpid=0403 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ระบุวันที่บริโภคก่อน อาหารแช่เยือกแข็ง (frozen food) ไข่ไก่สด อาหารแห้ง (dried food) ที่มา : http://www.ptasia.biz/index.php?tpid=0409

Food wiki Thailand  จัดเต็ม โดย ครูผู้น้อย Kiss  ครูตัวใหญ่  เป็นลูกสาวครูเล็ก เป็นศิษย์ทางธรรมของคุณครูไม่ใหญ่ และครูไม่เล็ก บ้านของครูผู้น้อย อยู่หน้าวัดลุ่ม จังหวัดระยอง บ้านรอบล้อมด้วยตลาดขายอาหาร ตื่นเช้า ลืมตามาก็เจอแต่อาหาร รอบบ้าน

ครูผู้น้อย  เรียนจบทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    มาเป็นครูผู้สอนวิชาด้านอาหาร ที่ สาขาวิศวกรรมอาหาร ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทุนมูลนิธิ Fulbright ของอะเมริกา แถมได้ทุนจากมูลนิธิ เพื่อผู้หญิงที่มีอาชีพทางการศึกษา ชือ Delta Gamma Kappa (ขอบพระคุณคร๊าKiss และไม่เคยลืมพระคุณ ) ก็เลย แอบหนีเมืองไทยไปอยู่ ไปเรียนปริญญาเอก สาขา Food Science มาจาก University of Florida  หลายปี ไปล้างจาน ไปรับจ้างเป็นคนครัว เอาเงินไปเที่ยว ก็พอมีความรู้ด้านอาหาร ติดขาติดแข้ง ชอบทำอาหาร ชอบกินอาหาร วิจัยด้านอาหารบ้าง บรรยายด้านอาหารบ้าง ให้คำปรึกษาด้านอาหาร ขอคำปรึกษาด้านอาหาร ได้ครูดีๆ เพื่อนดีๆ ศิษย์ดีๆ มากมาย กรุณา เมตตาสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ ประสพการณ์สารพัดอย่างด้านอาหาร มามากกว่า 20 ปี (ก็ยังเป็นผู้น้อยอยู่ Innocent อุ อุ )   ไม่อยากใส่บ่าแบกหามไว้ กลัวความรู้จะท่วมหัวแล้วจะเอาตัวไม่รอด 5555555

Once upon a time วันดี อากาศร้อน กลางปี 2553 ครูผู้น้อย นึกสนุก ก็อยากเขียน เขียน เขียน เขียนเอง บ้าง ลอกมาบ้าง นัก

ศึกษาช่วยบ้าง ทำไปเรื่อยๆ วันละนิดละหน่อย ณ วันนี้  ปลายเดือนกุมภาพันธ์  2555  ได้มากกว่า 3300 คำแล้ว เย้ Laughing... เอามาให้อ่านกันเพลินๆ สบายๆ สิวๆ ไม่คิดมาก เอาไว้พอลูกโต สามีหนีบวช จะได้มีอะไรทำแก้รำคาญ ท่านครูผู้ใหญ่ ผู้รู้ทั้งหลาย โปรดเมตตา ให้คำแนะนำ  ผิดพลาดก็กราบขออภัย อย่าถือสา หาความกันนะคะ นะคร๊า Wink  ครูผู้น้อยเพียงตั้งใจสร้าง ให้ Food wiki  แหล่งรวมความรู้นี้เป็นวิทยาทาน on-line (ว๊าววว) อยากเห็นสังคมการเรียนรู้ (วู๊ววว....) ให้กับผู้สนใจเกี่ยวกับอาหารทั้งผู้บริโภค นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทางด้าน  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ผู้ประกอบการด้านอาหาร บุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ขาย ผู้ผลิต ได้มาอ่าน มาชม มาคุยกัน สบายๆ ไม่ได้อยากเด่นอยากดัง แค่อยากมีชื่อเสียง อุ๊ย Cool ไม่ใช่คร๊า แต่ อยากเห็นเมืองไทยเป็นครัวของโลก  จริงจริ๊งKiss อยากให้คนไทยได้กินอาหารดีๆ อร่อยๆ สุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยากเห็นรอยยิ้มที่แจ่มใส  มีน้ำใจให้กันและกัน Smile 

 

                 โลโก้อันใหม่ลูกสาวครูผู้น้อยทำให้                                     อันนี้แม่ทำค่ะ

อื่นๆ อีกมากมายยย ลองหาเอาเองใน search แล้วกันนะ ใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ้า

 

 

สุดท้ายฝากกลอนนี้ไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ ครูผู้น้อยเคยท่องตอนเด็กๆ

 

                วิชาเหมือนสินค้า                        อันมีค่าอยู่เมืองไกล

                ต้องยากลำบากไป                      จึงจะได้สินค้ามา

                จงตั้งเอากายเจ้า                         เป็นสำเภาอันโสภา

                ความเพียรเป็นโยธา                     แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

                นิ้วเป็นสายระยาง                        สองเท้าต่างสมอใหญ่

                ปากเป็นนายงานไป                     อัชฌาสัยเป็นเสบียง

                สติเป็นหางเสือ                           ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง

                ถือไว้อย่าให้เอียง                        ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา

                ปัญญาเป็นกล้องแก้ว                  ตรวจดูแถวแนวหินผา

                เจ้าจงเอาหูตา                             เป็นล้าต้าฟังดูลม

                ขี้เกียจคือปลาร้าย                       จะทำลายให้เรือจม

                เอาใจเป็นปืนคม                         ยิงระดมให้จมไป

                จึงจะได้สินค้ามา                        คือวิชาอันพิศมัย

                จงหมั่นมั่นหมายใจ                     อย่าได้คร้านการวิชา

สมัครสมาชิก