Food Wiki

สารานุกรมอาหารออนไลน์ (Online Food Encyclopedia) เฉพาะทางด้านอาหาร เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต เปิดบริการให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจด้านอาหาร ซึ่งจัดเรียงตามตัวอักษร ทั้งอังกฤษ-ไทย ศัพท์ทางที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร ครบวงจร

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

หมวดหมู่คำศัพท์


คำศัพท์ที่น่าสนใจ
CIE
เป็นคำย่อ ของ องค์กรวัดสีโลก "CIE" ย่อมาจาก "COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE" หรือเรียกว่า คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ หรือ องกรค์กลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานองกรค์กลางสากลที่ได้รับการยอมรับ และ ทำหน้าที่ ให้ความรู้,พัฒนาความก้าวหน้า และปรับปรุงมาตรฐานในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และศิลปะของแสงและแสงสี,เทคโนโลยีวิสัยทัศน์ และ ภาพ CIE เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้บริการแก่ประเทศสมาชิกบนพื้นฐานความสมัครใจ นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1913 CIE ได้กลายเป็นองค์กรมืออาชีพและได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวแทนผู้มีอำนาจที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับโดย ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล แหล่งกำเนิดแสงมาตรฐาน (standard illuminant)
Lagoon / ลากูน
บ่อน้ำขนาดใหญ่ สำหรับการบำบัดน้ำเสียตามวิธีธรรมชาติ
Dicer / เครื่องหั่นลูกเต๋า
Dicer หมายถึงอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่ใช้เพื่อลดขนาดอาหาร (size reduction) ด้วยการหั่นอาหารให้เป็นชิ้นลูกเต๋า อาหารที่ใช้ เช่น ผักผลไม้เนื้อสัตว์ไส้กรอกแฮมเนยแข็ง เป็นต้น
 
Load cell / โหลดเซลล์
โหลดเซลล์ เครื่องวัดแรงชนิดหนึ่ง มีเกจวัดความเครียด (strain gauge) ซึ่งเป็นโลหะบาง เมื่อมีแรงมากระทำ ชิ้นส่วนนี้จะยืดออก ทำให้มีพื้นที่หน้าตัดลดลง กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้น้อยลง นำค่าดังกล่าวมาสัมพันธ์กับแรงที่กระทำ เช่น โหลดเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องชั่งไฟฟ้า
UHT milk / นมยูเอชที
UHT milk (นมยูเอชที) เป็นผลิตภัณฑ์นม (dairy product) ประเภทนมพร้อมดื่มที่ได้รับความนิยมบริโภคมากภายในประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 133 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 วินาที และบรรจุด้วยกระบวนการและสภาวะปลอดเชื้อ ทั้งนี้จะต้องผ่านการฮอโมจีไนซ์ ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีต้องปราศจากจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ส่วนจุลินทรีย์ที่ไม่ทำให้เกิดโรคอาจมีได้แต่ต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนดไว้ คือจำนวนแบคทีเรียไม่เกิน 10 ในนมยูเอชที 1 มิลลิลิตร กรรมวิธีการผลิต นมยูเอชที เป็นนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (thermal proessing) ระดับcommericial sterilization โดยใช้อุณหภูมิสูงมาก Ultra High Temperature (UHT) โดยใช้อุณหภูมิการฆ่าเชื้อไม่ต่ำกว่า 133 ํซ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 วินาที ด้วยระบบ in-line sterilization แล้วบรรจุในภาชนะและสภาวะที่ปลอดเชื้อ (aseptic processing) ความร้อนที่ใช้สามารถทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค (pathogen) และจุลินทรีย์ที่ทำให้นมเสื่อมเสีย (microbial spoilage) การใช้เวลาในการฆ่าเชื้อที่สั้นมาก ช่วยลดการเปลี่ยนสี หรือกลิ่นรสนมต้มได้ การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ การฮอโมจีไนซ์ (homogenization) การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ระบบ UHT การบรรจุแบบ Aseptic packaging บรรจุภัณฑ์ของนมยูเอชที นมชนิดนี้มักบรรจุในกล่องกระดาษลามิเนตแข็งทรงสี่เหลี่ยม สามารถเก็บรักษาได้นานประมาณ 5-6 เดือนที่อุณหภูมิห้องถ้ายังไม่เปิดภาชนะ มักบรรจุในกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมชนิดพิเศษ ซึ่งทำด้วยกระดาษเคลือบด้วยพอลิเอทิลินและแผ่นอะลูมินัมฟอยล์ซ้อนกัน ข้อดีของนมยูเอชทีคือไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น และสามารถเก็บรักษาได้นาน 3-6 เดือน ที่อุณหภูมิห้องภายหลังการบรรจุ ยกเว้นเมื่อเปิดกล่องแล้วจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็น มิฉะนั้นนมจะเน่าเสียได้ จึงทำให้นมยูเอชทีนิยมแพร่หลายไปทั่วโลกเนื่องจากเก็บรักษาได้ง่ายและสะดวกในการขนส่ง ส่วนข้อเสียของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้คือต้นทุนการผลิตสูงกว่านมที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนประเภทอื่น เนื่องจากกระบวนการผลิตยุ่งยากกว่า และภาชนะบรรจุมีราคาแพง
Colloid mill / เครื่องบดแบบคอลลอยด์
เป็นเครื่องบดชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยจานบด 2 ชิ้น ที่มีระยะห่าง (clearance) น้อยมาก จานหนึ่งยึดอยู่กับที่ อีกจานหนึ่งหมุนทำให้เกิดแรงเฉือน (shearing force) อย่างรุนแรง เหมาะสำหรับบดของเหลวที่มีความหนืดสูง ซึ่งต้องการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือทำให้เกิดอิมัลชัน (emulsion) เช่น เนยถั่ว (peanut butter)

Food wiki Thailand  จัดเต็ม โดย ครูผู้น้อย Kiss  ครูตัวใหญ่  เป็นลูกสาวครูเล็ก เป็นศิษย์ทางธรรมของคุณครูไม่ใหญ่ และครูไม่เล็ก บ้านของครูผู้น้อย อยู่หน้าวัดลุ่ม จังหวัดระยอง บ้านรอบล้อมด้วยตลาดขายอาหาร ตื่นเช้า ลืมตามาก็เจอแต่อาหาร รอบบ้าน

ครูผู้น้อย  เรียนจบทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    มาเป็นครูผู้สอนวิชาด้านอาหาร ที่ สาขาวิศวกรรมอาหาร ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทุนมูลนิธิ Fulbright ของอะเมริกา แถมได้ทุนจากมูลนิธิ เพื่อผู้หญิงที่มีอาชีพทางการศึกษา ชือ Delta Gamma Kappa (ขอบพระคุณคร๊าKiss และไม่เคยลืมพระคุณ ) ก็เลย แอบหนีเมืองไทยไปอยู่ ไปเรียนปริญญาเอก สาขา Food Science มาจาก University of Florida  หลายปี ไปล้างจาน ไปรับจ้างเป็นคนครัว เอาเงินไปเที่ยว ก็พอมีความรู้ด้านอาหาร ติดขาติดแข้ง ชอบทำอาหาร ชอบกินอาหาร วิจัยด้านอาหารบ้าง บรรยายด้านอาหารบ้าง ให้คำปรึกษาด้านอาหาร ขอคำปรึกษาด้านอาหาร ได้ครูดีๆ เพื่อนดีๆ ศิษย์ดีๆ มากมาย กรุณา เมตตาสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ ประสพการณ์สารพัดอย่างด้านอาหาร มามากกว่า 20 ปี (ก็ยังเป็นผู้น้อยอยู่ Innocent อุ อุ )   ไม่อยากใส่บ่าแบกหามไว้ กลัวความรู้จะท่วมหัวแล้วจะเอาตัวไม่รอด 5555555

Once upon a time วันดี อากาศร้อน กลางปี 2553 ครูผู้น้อย นึกสนุก ก็อยากเขียน เขียน เขียน เขียนเอง บ้าง ลอกมาบ้าง นัก

ศึกษาช่วยบ้าง ทำไปเรื่อยๆ วันละนิดละหน่อย ณ วันนี้  ปลายเดือนกุมภาพันธ์  2555  ได้มากกว่า 3300 คำแล้ว เย้ Laughing... เอามาให้อ่านกันเพลินๆ สบายๆ สิวๆ ไม่คิดมาก เอาไว้พอลูกโต สามีหนีบวช จะได้มีอะไรทำแก้รำคาญ ท่านครูผู้ใหญ่ ผู้รู้ทั้งหลาย โปรดเมตตา ให้คำแนะนำ  ผิดพลาดก็กราบขออภัย อย่าถือสา หาความกันนะคะ นะคร๊า Wink  ครูผู้น้อยเพียงตั้งใจสร้าง ให้ Food wiki  แหล่งรวมความรู้นี้เป็นวิทยาทาน on-line (ว๊าววว) อยากเห็นสังคมการเรียนรู้ (วู๊ววว....) ให้กับผู้สนใจเกี่ยวกับอาหารทั้งผู้บริโภค นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทางด้าน  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ผู้ประกอบการด้านอาหาร บุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ขาย ผู้ผลิต ได้มาอ่าน มาชม มาคุยกัน สบายๆ ไม่ได้อยากเด่นอยากดัง แค่อยากมีชื่อเสียง อุ๊ย Cool ไม่ใช่คร๊า แต่ อยากเห็นเมืองไทยเป็นครัวของโลก  จริงจริ๊งKiss อยากให้คนไทยได้กินอาหารดีๆ อร่อยๆ สุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยากเห็นรอยยิ้มที่แจ่มใส  มีน้ำใจให้กันและกัน Smile 

 

                 โลโก้อันใหม่ลูกสาวครูผู้น้อยทำให้                                     อันนี้แม่ทำค่ะ

อื่นๆ อีกมากมายยย ลองหาเอาเองใน search แล้วกันนะ ใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ้า

 

 

สุดท้ายฝากกลอนนี้ไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ ครูผู้น้อยเคยท่องตอนเด็กๆ

 

                วิชาเหมือนสินค้า                        อันมีค่าอยู่เมืองไกล

                ต้องยากลำบากไป                      จึงจะได้สินค้ามา

                จงตั้งเอากายเจ้า                         เป็นสำเภาอันโสภา

                ความเพียรเป็นโยธา                     แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

                นิ้วเป็นสายระยาง                        สองเท้าต่างสมอใหญ่

                ปากเป็นนายงานไป                     อัชฌาสัยเป็นเสบียง

                สติเป็นหางเสือ                           ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง

                ถือไว้อย่าให้เอียง                        ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา

                ปัญญาเป็นกล้องแก้ว                  ตรวจดูแถวแนวหินผา

                เจ้าจงเอาหูตา                             เป็นล้าต้าฟังดูลม

                ขี้เกียจคือปลาร้าย                       จะทำลายให้เรือจม

                เอาใจเป็นปืนคม                         ยิงระดมให้จมไป

                จึงจะได้สินค้ามา                        คือวิชาอันพิศมัย

                จงหมั่นมั่นหมายใจ                     อย่าได้คร้านการวิชา

สมัครสมาชิก