Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Iodized salt / เกลืออนามัย หรือเกลือเสริมไอโอดีน

เกลืออนามัย หรือเกลือเสริมไอโอดีน คือเกลือแกงที่เสริมด้วยเกลือโพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide) ประมาณ 0.01 เปอร์เซ็นต์  เพื่อใช้ป้องกันไม่ให้ประชากรขาดไอโอดีน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคคอพอกและส่งผลทำให้ร่างกายมีฮอร์โมนไทรอกซินต่ำ(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก