Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Staling / การแข็งตัวของขนมปัง

เป็นลักษณะการแข็งตัวของผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น การแข็งตัวของขนมปังที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บรักษา ทำให้สูญเสียลักษณะเนื้อสัมผัสที่นิ่มและรสชาติที่ดีของผลิตภัณฑ์ขนมอบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสตาร์ช(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก