Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cap / ฝาครอบ, ฝาปิด

1. ฝาสำหรับปิดปลายท่อ อาจเป็นเดือย หรือเกลียว หรือฝาครอบ

2. ฝาปิดซึ่งมีขนาดพอดีกับคอขวด ด้านในของฝามักมีเกลียวที่สัมพันธ์กับเกลียวด้านนอกของปากขวด ฝาอาจติดแน่นอยู่ที่ปากขวดโดยใช้แรงเสียดทาน หรือความดันอากาศ หรือจากการปิดผนึกด้วยความร้อน(เข้าชม 700 ครั้ง)

สมัครสมาชิก