Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Enamel / อีนาเมล

อีนาเมลเป็นสารเคลือบ และเป็นสารประกอบมีลักษณะคล้ายสีที่ใช้เคลือบผิวของภาชนะบรรจุอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์ เช่น กระป๋องโลหะ เพื่อป้องกันการสัมผัสของอาหารกับภาชนะบรรจุ หรือเพื่อความสวยงาม เป็นมันเงา และป้องกันการกัดกร่อน

 (เข้าชม 724 ครั้ง)

สมัครสมาชิก