Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Filler / เครื่องบรรจุ

เครื่องบรรจุวัสดุในภาชนะต่างๆ เช่น เครื่องบรรจุของเหลวลงขวด เครื่องบรรจุธัญพืชลงในไซโล(เข้าชม 673 ครั้ง)

สมัครสมาชิก