Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Grader / เครื่องคัดคุณภาพ

เครื่องคัดคุณภาพ
เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดแยกวัสดุที่มีคุณภาพแตกต่างกัน เช่น ขนาด  สี  ความอ่อนแก่


(เข้าชม 382 ครั้ง)

สมัครสมาชิก