Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Resistance / ความต้านทาน

  • disease resistance หมายถึง ความต้านทานโรค
  • electrical resistance หมายถึง ความต้านทานไฟฟ้า
  • thermal resistance หมายถึง ความต้านทานความร้อน


(เข้าชม 629 ครั้ง)

สมัครสมาชิก