Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Blend / ผสม

ปั่น กวน หรือ ผสมส่วนผสมมากกว่า 1 ชนิด เข้าด้วยกัน ใช้ได้ทั้งการผสมของแข็งกับของแข็ง ของแข็งกับของเหลว และของเหลวกับของเหลว หรืออาจเป็นการผสมเพื่อการสร้างสูตรอาหารหรือเครื่องดื่มใหม่ หรือของผสมที่ได้จากการผสมอาหาร หรือเครื่องดื่มหลายอย่างเข้าด้วยกัน เช่น coffee blend, juice blend(เข้าชม 546 ครั้ง)

สมัครสมาชิก