Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Friction force / แรงเสียดทาน

เป็นแรงต้านการดึงในทิศตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่



(เข้าชม 431 ครั้ง)

สมัครสมาชิก