Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hunter Lab / ฮันเตอร์แลบ หรือ ฮันเตอร์ แอล เอ บี

Hunter L*, a*, b* เป็นสเกลสี (color scale) ที่เกิดจากการค้นพบทฤษฎีความตรงข้ามกันของสีด้วยสายตามนุษย์ของนักวิทยาศาสตร์ ที่ชื่อ"
ริชาร์ด ฮาโล ฮันเตอร์" ซึ่งค้บพบว่ามนุษย์สามารถรับรู้ถึงสีที่ตรงข้ามกันได้ เมื่อมีการปรับโฟกัสที่สายตา เช่น การเปลี่ยนภาพแบบทันทีทันใด ระบบสายตาของมนุษย์จะมีการปรับระยะโฟกัสใหม่ให้มองเห็นภาพชัดเจนเหมือนเดิม โดยขณะที่ปรับโฟกัสของสายตานั้น สายตาจะค่อยๆ ปรับจนกว่าจะเห็นชัด ในขณะเดียวกันการโฟกัสย้อนขึ้นย้อนลงของสายตามนุษย์เพื่อหาจุดโฟกัสที่ชัดที่สุดจะมีช่วงที่สายตาโฟกัสย้อนหลังกลับไป ทำให้เราสามารถมองเห็นสีที่ตรงข้ามกันได้ จากภาพ

 

 

 

 

 

 

 (เข้าชม 692 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก