Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Pig carcass / ซากสุกร

ซากสุกร (pig carcass) หมายถึง ส่วนร่างกายทั้งหมดของสุกรหลังเอาเลือด ขน หัว เครื่องใน มันเปลว และเล็บออกแล้ว(เข้าชม 768 ครั้ง)

สมัครสมาชิก