Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Silica gel / ซิลิกาเจล

ซิลิกาเจล คือเจลที่เกิดจากพอลิเมอร์ของกรดซิลิซิก เมื่ออยู่ในสภาพแห้งจะมีสีฟ้า เป็นสารดูดซับความชื้นที่ดี
เมื่อดูดซับความชื้นไว้จะเปลี่ยนเป็นสีชมพู และเมื่อนำไปอบไล่น้ำออกจนแห้งสนิทจะเปลี่ยนกลับเป็นสีฟ้าได้(เข้าชม 907 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก