Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

White wine / ไวน์ขาว

ไวน์ขาว คือ ไวน์ (wine) ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) เป็นไวน์ที่ทำจากองุ่นขาว
หรือองุ่นดำที่แยกน้ำคั้นออกมาหมักทันทีหลังจากบดแล้ว แต่โดยทั่วไปจะทำจากองุ่นขาวหรือทำจากลูกเกดขาว
ไวน์ขาวจะหมักที่อุณหภูมิประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการหมักแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
ที่ใช้หมัก เช่น ถ้าหมักที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จะใช้เวลา 5 วัน แต่ถ้าหมักที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส
จะใช้เวลา 20-30 วัน ไวน์ที่หมักได้แล้วมักจะปล่อยไว้ให้มีการหมักต่ออย่างช้าๆ จนได้ไวน์ชนิด dry wine ซึ่ง
จะใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ ในกรณีที่ต้องการไวน์หวาน (เช่น Sauterne) จะใช้ must ที่มีน้ำตาลสูงในการหมัก
และหยุดการหมักเมื่อได้ความหวานตามที่ต้องการ หรืออาจเติมน้ำองุ่นลงไปหลังการหมักสิ้นสุด

 

References

เจริญ เจริญชัย จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการหมักไวน์และสุราพื้นบ้าน

 

 

 

 

 

 

 (เข้าชม 1,295 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก