Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Filling / การบรรจุ

 การบรรจุ (filling) หมายถึงการบรรจุ เช่น การบรรจุอาหารลงในบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด กระป๋อง ถุง หรืออาจหมายถึง ไส้ของขนม(เข้าชม 850 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก