Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Spout / พวยสำหรับดื่ม

พวยสำหรับดื่ม อยู่บนฝาแก้วที่ดื่มได้ โดยไม่ต้องเปิดฝา (drink through lid)(เข้าชม 749 ครั้ง)

สมัครสมาชิก