Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Peptide / เพปไทด์

Peptide เป็นชื่อพันธะระหว่างโมเลกุลของกรดแอมิโนซึ่งต่อกันเป็นสายยาว ได้เป็นโมเลกุลของโปรตีนชนิดต่างๆ
เกิดขึ้นมากมาย ตามชนิดและลำดับของ
กรดแอมิโนที่ถูกกำหนดรหัสการเรียงลำดับมาจากดีเอ็นเอที่อยู่ภายในเซลล์(เข้าชม 860 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก