Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Platter / ถาดเสริฟ

ถาดเสริฟ เป็นถาดท่ีมีขนาดใหญ่กว่าจานข้าว ใช้ใส่อาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวานสำหรับเสริฟท่ีโต๊ะอาหาร(เข้าชม 496 ครั้ง)

สมัครสมาชิก