Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Onigiri / ข้าวปั้นญี่ปุ่น

Onigiri หรือ Japanese rice ball เป็นข้าวปั้นญี่ปุ่น ใช้มือปั้นเป็นทรงกลม หรือทรงสามเหลี่ยม มีไส้ต่างๆ เช่น ปลา เนื้อ ผัก อาจห่อด้วยแผ่นสาหร่าย (nori) หรือใบผัก(เข้าชม 786 ครั้ง)

สมัครสมาชิก