Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Kitchen / ครัว

ครัว เป็นห้องหรือส่วนของห้องท่ีใช้สำหรับเตรียมอาหารและปรุงอาหาร อุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับในครัว ได้แก่ เตา เตาอบ อ่างล้างภาชนะ ตู้เก็บอาหาร ตู้เย็น ตู้เก็บเครื่องใช้ในครัว ในปัจจุบันครัวที่ทันสมัยจะมีเตาไมโครเวฟ เตาอบอาหาร และเครื่องล้างจาน หากเป็นครัวที่มีพื้นที่กว้างอาจมีโต๊ะรับประทานอาหารด้วย(เข้าชม 678 ครั้ง)

สมัครสมาชิก