Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Chilli product / ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปโดยใช้พริกเป็นวัตถุดิบ เช่น พริกแห้ง พริกป่น ซอสพริก พริกดอง น้ำพริกแกงชนิดต่างๆ น้ำพริกเผา น้ำพริกตาแดง(เข้าชม 513 ครั้ง)

สมัครสมาชิก