Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การตั้งเป้าหมายชีวิต

คุณอยากเป็นอะไร ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง

 

หรือเป้าหมายเราอยู่ที่วัตถุแพงๆ

ดูการเปรียบชีวิตกับกาแฟ เรากินกาแฟ ไม่ได้กินถ้วย หาเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตให้ได้

ฟังธรรมะดีๆ เกี่ยวกับความสำเร็จของชีวิต

 

 (เข้าชม 534 ครั้ง)

สมัครสมาชิก