Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

หยั่นหว่อหยุ่น

เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับซอสปรุงรส ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2525 เพื่อผลิตซีอิ๊วตราเด็กสมบูรณ์ ออกว่างตลาดเป็นครั้งแรก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทปัจจุบัน ได้แก่ ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดำ เต้าเจี้ยว และซอสหอยนางรม(เข้าชม 315 ครั้ง)

สมัครสมาชิก