Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Liquid Chromatography / LC

Liquid Chromatography (LC) เป็นเทคนิคการแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับตัวอย่างที่เป็นของเหลว ตัวอย่างจะถูกปั๊มเข้าสู่คอลัมน์ซึ่งภายในบรรจุด้วยอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก การแยกเกิดขึ้นบนคอลัมน์ เนื่องจากสารแต่ละตัวเคลื่อนผ่านอนุภาคของแข็งด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน

LC เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์ยา การตรวจหาสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมอาหาร

LC สามารถนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพอาหาร อาทิ การพิสูจน์เอกลักษณ์และตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณของวิตามิน การตรวจวิเคราะห์น้ำตาล การตรวจหาองค์ประกอบในน้ำผลไม้ การตรวจหาสารอะฟลาทอกซิน (aflatoxin) ในน้ำนม และการตรวจหากรดแอมิโน (amino acids) ในอาหารเลี้ยงทารก เป็นต้น

 

Reference

http://www.rdi.ku.ac.th/Techno_ku60/res-41/index41.html(เข้าชม 845 ครั้ง)

สมัครสมาชิก