Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

มะม่วงดอง

มะม่วงดองเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้โดยมีวัตถุดิบหลัก คือมะม่วงดิบ พันธุ์ของมะม่วงที่นิยมนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงดอง คือมะม่วงแก้วเนื่องจากมีเนื้อสัมผัสแข็ง และเนื้อแน่น

 

 (เข้าชม 801 ครั้ง)

สมัครสมาชิก