Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Aromatic rice / ข้าวหอม

ข้าวหอม หมายถึง ข้าวที่มีสารให้กลิ่นหอม เช่น ข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวเมล็ดยาว  มีกลิ่นหอมทั้งขณะเป็นข้าวสารและเมื่อกำลังหุงข้าวให้สุก กลิ่นของข้าวหอมมะลิเป็นกลิ่นธรรมชาติ คล้ายกลิ่นดอกข้าวใหม่ (ชมนาด) หรือใบเตย สารที่ให้กลิ่่นคือ 2- acetyl-1-pyrroline

 (เข้าชม 332 ครั้ง)

สมัครสมาชิก