Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ส่วนประกอบของการเห็นสี

ส่วนประกอบของการเห็นสี

ส่วนประกอบสำคัญสำหรับการเห็นสีมีดังนี้

  • แหล่งกำเนิดแสง (light source)
  • วัตถุที่มีสี (object)
  • ผู้สังเกต (observer)


(เข้าชม 568 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก