Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Germination / การงอก

การงอก เป็นการนำเมล็ดพืชไปเพาะให้เป็นต้นอ่อน เมล็ดที่กำลังงอกของต้นอ่อนบางชนิดนำมาบริโภคได้ เช่น ถั่วงอก
ในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ผู้ผลิตจะต้องทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอกให้เรียบร้อยว่ามีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง
จึงจะนำมาจำหน่ายได้

การงอกของเมล็ดพืชต่างๆ ต้องการความชื้นและอุณหภูมืที่เหมาะสม รวมทั้งการเพาะเมล็ดให้งอกต้องการความมืดด้วย
เพื่อให้มีอัตราการงอกที่สม่ำเสมอ

 

 

 


(เข้าชม 808 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก