Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Thermometer / เทอร์โมมิเตอร์

 เทอร์โมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ มีหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและชนิดของอาหาร(เข้าชม 272 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก