Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ลักษณะเนื้อนิ่ม

นิ่ม เป็นลักษณะเนื้อสมผัส (texture) ของอาหาร หลายชนิด เช่น

 (เข้าชม 471 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก