Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

เละ

เละ เป็นลักษณะเนื้อสัมผัส (texture properties) ของอาหาร

เละเป็นลักษณะที่ไม่ต้องการในผลิตภัณฑ์ ดังนี้(เข้าชม 371 ครั้ง)

สมัครสมาชิก