Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Water flume / รางน้ำ

รางน้ำ (water flume) เป็นรางเปิดที่ใช้น้ำเพื่อลำเลียงวัสดุ ในอุตสาหกรรมอาหารใช้เพื่อลำเลียงผักผลไม้ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอาหาร เพื่อลดการช้ำ และยังเป็นการล้างวัตถุดิบ เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก ที่ปนเปื้อนมกับวัตถุดิบ

รางน้ำ เพื่อลำเลียงมะเขือเทศ เข้าสู่กระบวนการแปรรูป

image : http://dixon.patch.com/(เข้าชม 928 ครั้ง)

สมัครสมาชิก