Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Beef Marbling Standard / ระดับไขมันแทรกกล้ามเนื้อ

ระดับไขมันแทรกกล้ามเนื้อ (beef marbling standard)

มาตรฐานประเทศไทย (มาตรฐานสินค้าเกษตร เนื้อโค) แบ่งเป็น 5 ระดับ

มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็น 12 ระดับ

 

 (เข้าชม 1,474 ครั้ง)

สมัครสมาชิก