Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลากุแลกล้วย / RAINBOW SARDINE

ปลากุแลกล้วย หรืออาจเรียกว่า ปลากุดสลาก (RAINBOW SARDINE) เป็นปลาทะเลในกลุ่มปลาซาร์ดีน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dussumieria elopsoides

 

ลักษณะทั่วไป

ปลากุแลกล้วย เป็นปลาผิวน้ำขนาดเล็ก

 

  • รูปร่างยาวเพรียว หัวเรียว หางเรียว ท้องกลม หัวเล็ก นัยน์ตาโตอยู่กึ่งกลางระหว่างช่องเปิดเหงือกและปลายจมูก เกล็ดมีขนาดเล็ก บาง หลุดง่าย ครีบหลังอยู่กึ่งกลางตัว ครีบหางใหญ่เป็นแฉกลึก ครีบอกมีแผ่นกระดูกรูปตัวดับเบิลยู (W) ข้างละอัน และแนวสันหลังเป็นสีน้ำเงินเข้ม ท้องสีขาว ข้างตัวมีเส้นสีเหลืองทอง พาดตามความยาว
  • อาหารของปลา กินสัตว์น้ำขนาดเล็กที่อาศัยตามผิวน้ำ

 

ขนาด มีความยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร เคยพบมีความยาวถึง 20 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : หากินบนผิวน้ำกลางทะเล พบชุกชุมในอ่าวไทย

ประโยชน์ : ปลากุแลกล้วย เนื้อมีรสดี ใช้ทำปลากระป๋อง

 

 

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 1,114 ครั้ง)

สมัครสมาชิก